... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

OPOZORILO: Objava pole 'NPZ redni rok 7. maj 2013' je dovoljena na podlagi pisne privolitve Državnega izpitnega centra (RIC). Naloge so v celoti last Državnega izpitnega centra (RIC) in so na strani www.instruiraj.me objavljene zgolj z namenom razlage nalog.

Vir: www.ric.si (Državni izpitni center, Kajuhova ulica 32 U, 1000 Ljubljana)

4.5 od 5.0 [ #2 ]
Nacionalno preverjanje znanja
NPZ redni rok 7. maj 2013

Naloge zajemajo snov vseh razredov osnovne šole. Naloge so večinoma krajšega tipa, največkrat z dodatnimi podvprašanji in so namenjene povezovanju glavnih osnovnošolskih snovi, ki jih učenec sreča pri matematiki.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 7,40 € z DDV

Koda izdelka: 09-11-02

Ob zakupu podpoglavja 'NPZ redni rok 7. maj 2013' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
11
primeri s postopki
34
video teorije
0
video primeri
11
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 56 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Ulomki #1

Vpiši <, > ali =.

Enačbe #2

Obkroži enačbe, ki imajo rešitev x=2.

Reši naloge #3

Postavi oklepaje, kot zahteva naloga.

Branje knjige #4

Odgovori na vprašanja.

Banka #5

Koliko denarja bo na banki po dveh letih?

Pravokotni trikotnik #6

Je dani trikotnik pravokoten?

Pravilni 6-kotnik #7

Reši dane naloge.

Kvader #8

Izračunaj ploščino plača kvadra.

Piramida #9

Izračunaj prostornino podane piramide.

NPZ #10

Odgovori na vprašanja.

Reši naloge #11

Podani so izrazi.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...