... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

OPOZORILO: Objava pole 'NPZ redni rok 6. maj 2014' je dovoljena na podlagi pisne privolitve Državnega izpitnega centra (RIC). Naloge so v celoti last Državnega izpitnega centra (RIC) in so na strani www.instruiraj.me objavljene zgolj z namenom razlage nalog.

Vir: www.ric.si (Državni izpitni center, Kajuhova ulica 32 U, 1000 Ljubljana)

4.4 od 5.0 [ #8 ]
Nacionalno preverjanje znanja
NPZ redni rok 6. maj 2014

Naloge zajemajo snov vseh razredov osnovne šole. Naloge so večinoma krajšega tipa, največkrat z dodatnimi podvprašanji in so namenjene povezovanju glavnih osnovnošolskih snovi, ki jih učenec sreča pri matematiki.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 7,00 € z DDV

Koda izdelka: 09-11-03

Ob zakupu podpoglavja 'NPZ redni rok 6. maj 2014' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
11
primeri s postopki
30
video teorije
0
video primeri
12
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 63 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Zmnoži #1a

Razultat nato zaokorži na desetine.

Deli #1b

Nato odgovori na vprašanje.

Obkroži #1

Obkroži vrednost, da bo trditev pravilna.

Reši #3

Reši naloge.

Deltoid #4

Izračunaj velikosti notranjih kotov.

Kvadrat #5

Izračunaj obseg in ploščino.

Bonboni #6

Koliko je bonbonov?

Članarina #7

Kaj se bolj splača?

Restavracija #8

Katera kosila lahko izbere Jure?

Kvader #9

Izračunaj razdalje med oglišči, površino kvadra,...

Pravilna štiristrana piramida #10

Izračunaj ploščino onsovne ploskve.

Avtomobili #11

Izračunaj posamezne verjetnosti

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...