... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

OPOZORILO: Objava pole 'NPZ redni rok 4. maj 2012' je dovoljena na podlagi pisne privolitve Državnega izpitnega centra (RIC). Naloge so v celoti last Državnega izpitnega centra (RIC) in so na strani www.instruiraj.me objavljene zgolj z namenom razlage nalog.

Vir: www.ric.si (Državni izpitni center, Kajuhova ulica 32 U, 1000 Ljubljana)

4.5 od 5.0 [ #19 ]
Nacionalno preverjanje znanja
NPZ redni rok 4. maj 2012

Naloge zajemajo snov vseh razredov osnovne šole. Naloge so večinoma krajšega tipa, največkrat z dodatnimi podvprašanji in so namenjene povezovanju glavnih osnovnošolskih snovi, ki jih učenec sreča pri matematiki.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 7,20 € z DDV

Koda izdelka: 09-11-01

Ob zakupu podpoglavja 'NPZ redni rok 4. maj 2012' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
12
primeri s postopki
32
video teorije
0
video primeri
12
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 64 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Izračunaj #1

Poračunaj številske izraze.

Avtobus #2

Izračunaj čas vožnje brez postankov.

Enačba #3

Reši enačbo in naredi preizkus.

Satelit #4

Odgovori na vprašanja.

Izrazi #5

Zapiši ustrezne enakosti.

Primerjaj #6

Primerjaj s pomočjo pretvarjanja v skupne enote.

Očrtana krožnica #7.

Izračunaj obseg kroga.

Marko in dve žici #8

Izračunaj dolžine stranic kvadrata in pravokotnika.

Prikaz s stolpci #9

Dopolni zapisane povedi.

Enotski kvadrati #10

Odgovori na vprašanja.

Kocka #11

Zapiši opisane preseke.

Matej in kroglica #12

Izračunaj dane verjetnosti.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...