... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.4 od 5.0 [ #8 ]
Enačbe in neenačbe
Neenačbe

Neenačbi lahko na levi in desni strani prištejemo ali odštejemo isto število. Neenačbo lahko na levi in desni strani pomnožimo ali delimo z istim pozitivnim številom. Če neenačbo na levi in desni strani pomnožimo ali delimo z istim negativnim številom, se znak neenakosti obrne.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,50 € z DDV

Koda izdelka: 09-02-06

Ob zakupu podpoglavja 'Neenačbe' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
6
primeri s postopki
45
video teorije
0
video primeri
24
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 39 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Primerjanje števil #1a

Primerjaj zapisani števili.

Primerjanje števil #1c

Primerjaj zapisani števili.

Neenačba #2a

Neenačbo reši s pomočjo številske premice.

Odkleni dostop: 4,50 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Neenačba #2c

Neenačbo reši s pomočjo številske premice.

Neenačba #2d

Neenačbo reši s pomočjo številske premice.

Neenačba #2e

Neenačbo reši s pomočjo številske premice.

Neenačba #3a

Neenačbo reši s preoblikovanjem.

Neenačba #3b

Neenačbo reši s preoblikovanjem.

Neenačba #3c

Neenačbo reši s preoblikovanjem.

Neenačba #3d

Neenačbo reši s preoblikovanjem.

Neenačba #3e

Neenačbo reši s preoblikovanjem.

Neenačba #3f

Neenačbo reši s preoblikovanjem.

Neenačba #4a

Neenačbo reši s preoblikovanjem.

Neenačba #4e

Neenačbo reši s preoblikovanjem.

Neenačba #4f

Neenačbo reši s preoblikovanjem.

Neenačba #4g

Neenačbo reši s preoblikovanjem.

Neenačba #4j

Neenačbo reši s preoblikovanjem.

Neenačba #4l

Neenačbo reši s preoblikovanjem.

Neenačba z ulomkom #5a

Neenačbo reši s preoblikovanjem.

Neenačba z ulomkom #5b

Neenačbo reši s preoblikovanjem.

Neenačba z ulomkom #5c

Neenačbo reši s preoblikovanjem.

Neenačba z ulomkom #5d

Neenačbo reši s preoblikovanjem.

Neenačba z razliko kvadratov #6a

Neenačbo reši s preoblikovanjem.

Neenačba z kvadratom razlike dvočlenika #6b

Neenačbo reši s preoblikovanjem.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...