... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.3 od 5.0 [ #34 ]
Trikotniki
Načrtovanje trikotnikov

Trikotnike načrtujemo po korakih. Najprej izpišemo podatke, nato narišemo skico in podatke označimo. Zamislimo si načrt risanja in ga zapišemo, hkrati pa po korakih načrtamo trikotnik.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 3,00 € z DDV

Koda izdelka: 07-07-03

Ob zakupu podpoglavja 'Načrtovanje trikotnikov' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
11
primeri s postopki
30
video teorije
0
video primeri
13
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 41 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Je res ali ne? #1a

Zapiši ali je trditev pravilna ali ne.

Je res ali ne? #1b

Zapiši ali je trditev pravilna ali ne.

Načrtaj trikotnik #3a

Načrtaj trikotnik, če imaš podane dolžine njegovih treh stranic.

Odkleni dostop: 3,00 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Načrtaj trikotnik #4

Načrtaj enakostranični trikotnik, če imaš podano dolžino stranice.

Načrtaj trikotnik #5

Načrtaj enakokrak trikotnik, če imaš podane dolžine osnovnice in obeh krakov.

Načrtaj trikotnik #6a

Načrtaj trikotnik, če imaš podani dolžini dveh stranic in velikost vmesnega kota.

Načrtaj trikotnik #6b

Načrtaj trikotnik, če imaš podani dolžini dveh stranic in velikost vmesnega kota.

Načrtaj enakokraki trikotnik #7

Načrtaj enakokraki trikotnik, če imaš podani dolžini krakov in velikost vmesnega kota.

Načrtaj pravokotni trikotnik #8a

Načrtaj pravokotni trikotnik, če imaš podani dolžini obeh katet.

Načrtaj trikotnik #9a

Načrtaj trikotnik, če imaš podano dolžino stranice in obeh notranjih kotov ob stranici.

Načrtaj trikotnik #9b

Načrtaj trikotnik, če imaš podano dolžino stranice in obeh notranjih kotov ob stranici.

Načrtaj trikotnik #11a

Načrtaj trikotnik, če imaš podani dolžini dveh stranic in kot, ki leži daljši stranici nasproti.

Načrtaj trikotnik #11b

Načrtaj trikotnik, če imaš podani dolžini dveh stranic in kot, ki leži daljši stranici nasproti.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...