... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
| |
4.3 od 5.0 [ #4 ]
Izrazi
Množenje veččlenikov

Dvočlenik množimo z dvočlenikom tako, da vsak člen prvega dvočlenika množimo z vsakim členom drugega dvočlenika. Veččlenik množimo z veččlenikom tako, da vsak člen prvega veččlenika množimo z vsakim členom drugega dvočlenikom.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 5,60 € z DDV

Koda izdelka: 09-01-01

Ob zakupu podpoglavja 'Množenje veččlenikov' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam podpoglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
12
primeri s postopki
56
video teorije
0
video primeri
20
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Video teorija v pripravi ...
Seštej #1a

Koliko je 5x+8x?

Odštej #1b

Koliko je 12a-7a?

Zmnoži #2a

Koliko je 5x krat 8x?

Odkleni dostop: 5,60 €

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Zmnoži #2f

Zmnoži podana enočlenika.

Zmnoži enočlenike #2j

Pomembno je, da najprej pogledamo predznak, nato zmnožimo števila, nato pa še neznanke.

Izračunaj vrednost izraza #3

Za x=-2 in y=-3 izračunaj vrednost izraza.

Produkt enočlenika in dvočlenika #4a

Zmnoži enočlenik z dvočlenikom.

Produkt enočlenika in dvočlenika #4c

Zmnoži enočlenik z dvočlenikom.

Produkt enočlenika in dvočlenika #4e

Zmnoži enočlenik z dvočlenikom.

Poenostavi izraz #5a

Števila seštejemo skupaj, nato pa še člene, ki vsebujejo neznanko x.

Poenostavi izraz #5c

Odpravimo oklepaje, nato števila seštejemo skupaj, nazadnje pa še člene, ki vsebujejo neznanko y.

Zmnoži dvočlenika #6a

Dvočlenika zmnožimo tako, da množimo vsak člen z vsakim.

Zmnoži dvočlenika #6b

Dvočlenika zmnožimo tako, da množimo vsak člen z vsakim.

Zmnoži dvočlenika #6c

Dvočlenika zmnožimo tako, da množimo vsak člen z vsakim.

Zmnoži in poenostavi izraz #7a

Pri množenju dvočlenikov množimo vsak člen z vsakim.

Zmnoži veččlenike #8a

Pri množenju veččlenikov množimo vsak člen z vsakim.

Zmnoži veččlenike #8b

Pri množenju veččlenikov množimo vsak člen z vsakim.

Zmnoži veččlenike #8d

Pri množenju veččlenikov množimo vsak člen z vsakim.

Produkt, razlika in vsota #9

Produktu izrazov odštej vsoto drugih dveh izrazov.

Pravokotnik #11

Kolikšna je ploščina pravokotnika?

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.