... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.9 od 5.0 [ #19 ]
Video teorija v pripravi ...
Seštej #1a

Koliko je 5x+8x?

Odštej #1b

Koliko je 12a-7a?

Zmnoži #2a

Koliko je 5x krat 8x?

Zmnoži #2f

Zmnoži podana enočlenika.

Zmnoži enočlenike #2j

Pomembno je, da najprej pogledamo predznak, nato zmnožimo števila, nato pa še neznanke.

Izračunaj vrednost izraza #3

Za x=-2 in y=-3 izračunaj vrednost izraza.

Produkt enočlenika in dvočlenika #4a

Zmnoži enočlenik z dvočlenikom.

Produkt enočlenika in dvočlenika #4c

Zmnoži enočlenik z dvočlenikom.

Produkt enočlenika in dvočlenika #4e

Zmnoži enočlenik z dvočlenikom.

Poenostavi izraz #5a

Števila seštejemo skupaj, nato pa še člene, ki vsebujejo neznanko x.

Poenostavi izraz #5c

Odpravimo oklepaje, nato števila seštejemo skupaj, nazadnje pa še člene, ki vsebujejo neznanko y.

Zmnoži dvočlenika #6a

Dvočlenika zmnožimo tako, da množimo vsak člen z vsakim.

Zmnoži dvočlenika #6b

Dvočlenika zmnožimo tako, da množimo vsak člen z vsakim.

Zmnoži dvočlenika #6c

Dvočlenika zmnožimo tako, da množimo vsak člen z vsakim.

Zmnoži in poenostavi izraz #7a

Pri množenju dvočlenikov množimo vsak člen z vsakim.

Zmnoži veččlenike #8a

Pri množenju veččlenikov množimo vsak člen z vsakim.

Zmnoži veččlenike #8b

Pri množenju veččlenikov množimo vsak člen z vsakim.

Zmnoži veččlenike #8d

Pri množenju veččlenikov množimo vsak člen z vsakim.

Produkt, razlika in vsota #9

Produktu izrazov odštej vsoto drugih dveh izrazov.

Pravokotnik #11

Kolikšna je ploščina pravokotnika?

Draga Mori02.08.2023 12:21:34

Zanima me, ali so rešitve tistih nalog, ki nimajo video razlage.

Ekipa instruiraj me04.08.2023 11:31:55

V sklopu nalog so najprej zapisane naloge brez rešitev in postopkov, v nadaljevanju pa si sledijo rešitve in postopki reševanja.
Naloge, ki so video razložene, so dodatno označene z zaznamkom 'video', ki je ob posamezni nalogi.