... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.8 od 5.0 [ #15 ]
Računanje z decimalnimi števili
Množenje in deljenje decimalnih števil z desetiškimi potencami

Pri množenju decimalnega števila z desetiško potenco, se decimalna vejica pomakne v desno za toliko mest, kolikor je ničel pri vrednosti destiške potence. Pri deljenu decimalnega števila z desetiško potenco, se decimalna vejica pomakne v levo za toliko mest, kolikor je ničel pri vrednosti destiške potence.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 5,30 € z DDV

Koda izdelka: 06-04-02

Ob zakupu podpoglavja 'Množenje in deljenje decimalnih števil z desetiškimi potencami' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
5
primeri s postopki
53
video teorije
0
video primeri
22
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 24 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Množenje decimalnega števila z 10 #1a

Izračunaj na pamet (s premikanjem decimalne vejice).

Množenje decimalnega števila z 10 #1d

Izračunaj na pamet (s premikanjem decimalne vejice).

Množenje decimalnega števila z 10 #1e

Izračunaj na pamet (s premikanjem decimalne vejice).

Odkleni dostop: 5,30 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Množenje decimalnega števila z 10 #1g

Izračunaj na pamet (s premikanjem decimalne vejice).

Množenje decimalnega števila s 100 #1h

Izračunaj na pamet (s premikanjem decimalne vejice).

Množenje decimalnega števila s 100 #1l

Izračunaj na pamet (s premikanjem decimalne vejice).

Množenje decimalnega števila s 100 #1m

Izračunaj na pamet (s premikanjem decimalne vejice).

Množenje decimalnega števila s 1000 #1o

Izračunaj na pamet (s premikanjem decimalne vejice).

Deljenje decimalnega števila z 10 #2a

Izračunaj na pamet (s premikanjem decimalne vejice).

Deljenje decimalnega števila z 10 #2b

Izračunaj na pamet (s premikanjem decimalne vejice).

Deljenje decimalnega števila z 10 #2c

Izračunaj na pamet (s premikanjem decimalne vejice).

Deljenje decimalnega števila z 10 #2d

Izračunaj na pamet (s premikanjem decimalne vejice).

Deljenje decimalnega števila s 100 #2e

Izračunaj na pamet (s premikanjem decimalne vejice).

Deljenje decimalnega števila s 100 #2i

Izračunaj na pamet (s premikanjem decimalne vejice).

Deljenje decimalnega števila s 1000 #2k

Izračunaj na pamet (s premikanjem decimalne vejice).

Množenje decimalnega števila s 100 #3c

Izračunaj na pamet (s premikanjem decimalne vejice).

Deljenje decimalnega števila s 1000 #3f

Izračunaj na pamet (s premikanjem decimalne vejice).

Izračunaj #4a

Najprej odštejemo številski izraz v oklepaju, nato množimo.

Izračunaj #4a

Množenje ima prednost.

Izpolni diagram #5a

Množi in deli decimalna števila.

Izpolni diagram #5c

Množi in deli decimalna števila.

Izpolni diagram #5d

Množi in deli decimalna števila.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...