... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.9 od 5.0 [ #19 ]
Izrazi s spremenljivko
Množenje enočlenika z veččlenikom

Enočlenik množimo z dvočlenikom tako, da vsak člen dvočlenika pomnožimo z enočlenikom. Pri množenju dvočlenika z enočlenikom velja zakon o zamenjavi.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,60 € z DDV

Koda izdelka: 08-04-06

Ob zakupu podpoglavja 'Množenje enočlenika z veččlenikom' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
10
primeri s postopki
46
video teorije
0
video primeri
23
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 39 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Zmnoži #1a

Zmnoži enočlenik z dvočlenikom.

Zmnoži #1c

Zmnoži enočlenik z dvočlenikom.

Zmnoži #1e

Zmnoži enočlenik z dvočlenikom.

Odkleni dostop: 4,60 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Zmnoži #1g

Zmnoži enočlenik z dvočlenikom.

Zmnoži #1h

Zmnoži enočlenik z dvočlenikom.

Zmnoži #2a

Zmnoži enočlenik z veččlenikom.

Zmnoži #2b

Zmnoži enočlenik z veččlenikom.

Zmnoži #2c

Zmnoži enočlenik z veččlenikom.

Poenostavi #3a

Poenostavi zapis.

Poenostavi #3b

Poenostavi zapis.

Poenostavi #3c

Poenostavi zapis.

Zmnoži #4a

Zmnoži enočlenik z veččlenikom.

Zmnoži #4b

Zmnoži enočlenik z veččlenikom.

Zmnoži #4d

Zmnoži enočlenik z veččlenikom.

Zmnoži #5a

Zmnoži enočlenik z veččlenikom.

Zmnoži #5d

Zmnoži enočlenik z veččlenikom.

Zmnoži #5f

Zmnoži enočlenik z veččlenikom.

Zmnoži #5g

Zmnoži enočlenik z veččlenikom.

Poenostavi #6a

Poenostavi zapis.

Poenostavi #6b

Poenostavi zapis.

Vrednost izraza #7a

Poenostavi zapis in izračunaj vrednost izraza.

Poenostavi #8a

Poenostavi zapis.

Obseg kvadrata #10

Zapiši in izračunaj obseg kvadrata.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...