... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.4 od 5.0 [ #33 ]
Enačbe in neenačbe
Linearna enačba

Enačbe se med seboj razlikujejo po številu neznank in stopnji neznanke. Enačba z eno neznanko in stopnjo ena je linearna enačba. Rešitev enačbe je vsaka vrednost neznanke, za katero je vrednost leve strani enačbe enaka vrednosti desne strani enačbe. Linearna enačba lahko ima eno rešitev, nima rešitve ali ima neskončno rešitev.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,00 € z DDV

Koda izdelka: 09-02-01

Ob zakupu podpoglavja 'Linearna enačba' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
10
primeri s postopki
40
video teorije
0
video primeri
21
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 40 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Reši enačbo #1a

Enačbo bomo rešili s sklepanjem.

Reši enačbo #1b

Enačbo bomo rešili s sklepanjem.

Reši enačbo #1d

Enačbo bomo rešili s sklepanjem.

Odkleni dostop: 4,00 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Reši enačbo #1e

Enačbo bomo rešili s sklepanjem.

Reši enačbo #1g

Enačbo bomo rešili s sklepanjem.

Reši enačbo #1h

Enačbo bomo rešili s sklepanjem.

Linearna enačba #2

Ali je enačba linearna?

Reši enačbo #3a

Reši dano enačbo z vstavljanjem.

Reši enačbo #3b

Reši dano enačbo z vstavljanjem.

Preglednica #5a

Reši dano enačbo s preglednico.

Preglednica #5c

Reši dano enačbo s preglednico.

Diagram #6a

Reši dano enačbo z diagramom.

Diagram #6b

Reši dano enačbo z diagramom.

Diagram #6c

Reši dano enačbo z diagramom.

Diagram #6d

Reši dano enačbo z diagramom.

Diagram #6e

Reši dano enačbo z diagramom.

Rešitve enačbe #8a

Koliko rešitev ema dana enačba?

Rešitve enačbe #8b

Koliko rešitev ema dana enačba?

Rešitve enačbe #8c

Koliko rešitev ema dana enačba?

Poišči število a #9a

Poišči a, če je 8 rešitev enačbe.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...