... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.0 od 5.0 [ #17 ]
Potence in koreni
Kvadratni koren racionalnih števil

Kvadratni koren je obratna računska operacija računske operacije kvadriranja za vsako nenegativno število a. Pri korenjenju števila, se sodo število končnih ničel razpolovi. Pri korenjenju decimalnega števila se sodo število decimalnih mest razpolovi.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 7,60 € z DDV

Koda izdelka: 08-03-05

Ob zakupu podpoglavja 'Kvadratni koren racionalnih števil' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
13
primeri s postopki
76
video teorije
0
video primeri
20
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 31 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Koreni #1a

Izračunaj dani kvadratni koren.

Koreni #1b

Izračunaj dani kvadratni koren.

Koreni #1c

Izračunaj dani kvadratni koren.

Odkleni dostop: 7,60 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Koreni #1d

Izračunaj dani kvadratni koren.

Koreni #1e

Izračunaj dani kvadratni koren.

Koreni #8a

Izračunaj dani kvadratni koren.

Koreni #8c

Izračunaj dani kvadratni koren.

Koreni #8e

Izračunaj dani kvadratni koren.

Korenjenec #10a

Zapiši oziroma izračunaj korenjenec.

Korenjenec #10b

Zapiši oziroma izračunaj korenjenec.

Korenjenec #10c

Zapiši oziroma izračunaj korenjenec.

Izračunaj #11a

Računaj od znotraj navzven in pazi na predznake.

Izračunaj #11b

Računaj od znotraj navzven in pazi na predznake.

Izračunaj #11c

Računaj od znotraj navzven in pazi na predznake.

Izpolni preglednico #12

S pomočjo kvadriranja in korenjenja izpolni preglednico.

Reši enačbo #13a

Poišči rešitve dane enačbe.

Reši enačbo #13b

Poišči rešitve dane enačbe.

Reši enačbo #13d

Poišči rešitve dane enačbe.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...