... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.3 od 5.0 [ #6 ]
Potence in koreni
Kvadratni koren produkta in količnika

Kvadratni koren produkta števil je enak produktu kvadratnih korenov danih števil. Kvadratni koren količnika števil je enak količniku kvadratnih korenov danih števil. Pozorni moramo biti, da dani pravili ne veljata za seštevanje in odštevanje, temveč le za množenje in deljenje.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 6,20 € z DDV

Koda izdelka: 08-03-06

Ob zakupu podpoglavja 'Kvadratni koren produkta in količnika' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
10
primeri s postopki
62
video teorije
0
video primeri
34
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 41 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Enakost #1a

Preveri ali zapisana enakost drži.

Enakost #1b

Preveri ali zapisana enakost drži.

Enakost #1c

Preveri ali zapisana enakost drži.

Odkleni dostop: 6,20 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Enakost #1d

Preveri ali zapisana enakost drži.

Produkt #2a

Izračunaj produkt kvadratnih korenov.

Produkt #2b

Izračunaj produkt kvadratnih korenov.

Produkt #2d

Izračunaj produkt kvadratnih korenov.

Produkt #2f

Izračunaj produkt kvadratnih korenov.

Produkt #2h

Izračunaj produkt kvadratnih korenov.

Produkt #3a

Dani produkt izračunaj po zapisanem pravilu.

Produkt #3b

Dani produkt izračunaj po zapisanem pravilu.

Produkt #3c

Dani produkt izračunaj po zapisanem pravilu.

Produkt #3d

Dani produkt izračunaj po zapisanem pravilu.

Produkt #3e

Dani produkt izračunaj po zapisanem pravilu.

Produkt #3f

Dani produkt izračunaj po zapisanem pravilu.

Koren produkta #4a

Dani koren produkta izračunaj po zapisanem pravilu.

Koren produkta #4b

Dani koren produkta izračunaj po zapisanem pravilu.

Koren produkta #4e

Dani koren produkta izračunaj po zapisanem pravilu.

Količnik #5a

Dani količnik izračunaj po zapisanem pravilu.

Količnik #5b

Dani količnik izračunaj po zapisanem pravilu.

Količnik #5c

Dani količnik izračunaj po zapisanem pravilu.

Koren količnika #6a

Dani koren količnika izračunaj po zapisanem pravilu.

Koren količnika #6b

Dani koren količnika izračunaj po zapisanem pravilu.

Koren količnika #6d

Dani koren količnika izračunaj po zapisanem pravilu.

Koren količnika #6e

Dani koren količnika izračunaj po zapisanem pravilu.

Izračunaj #7a

Izračunaj dani izraz.

Izračunaj #7d

Izračunaj dani izraz.

Izračunaj #8a

Izračunaj dani izraz.

Izračunaj #8c

Izračunaj dani izraz.

Izračunaj #8e

Izračunaj dani izraz.

Izračunaj s kalkulatorjem #9a

Izračunaj s kalkulatorjem in rezultat zaokroži na celi del.

Izračunaj s kalkulatorjem #9b

Izračunaj s kalkulatorjem in rezultat zaokroži na celi del.

Izračunaj s kalkulatorjem #10a

Izračunaj s kalkulatorjem in rezultat zaokroži na celi del.

Izračunaj s kalkulatorjem #10b

Izračunaj s kalkulatorjem in rezultat zaokroži na celi del.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...