... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.0 od 5.0 [ #13 ]
Izrazi
Kvadrat dvočlenika

Produkt enakih dvočlenikov zapišemo s kvadratom dvočlenika. Kvadrat dvočlenika je enak vsoti kvadrata prvega člena, dvakratnika produkta prvega in drugega člena in kvadrata drugega člena.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,80 € z DDV

Koda izdelka: 09-01-02

Ob zakupu podpoglavja 'Kvadrat dvočlenika' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
7
primeri s postopki
48
video teorije
0
video primeri
10
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 21 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Kvadriraj dvočlenik #1a

Pri kvadriranju dvočlenika si pomagamo s formulo za kvadrat vsote dvočlenika.

Kvadriraj dvočlenik #1g

Pri kvadriranju dvočlenika si pomagamo s formulo za kvadrat razlike dvočlenika.

Kvadriraj dvočlenik #1j

Pri kvadriranju dvočlenika si pomagamo s formulo za kvadrat razlike dvočlenika.

Odkleni dostop: 4,80 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Kvadriraj dvočlenik #1k

Pri kvadriranju dvočlenika si pomagamo s formulo za kvadrat razlike dvočlenika.

Kvadriraj dvočlenik #1n

Pri kvadriranju dvočlenika si pomagamo s formulo za kvadrat vsote dvočlenika.

Kvadriraj dvočlenik #1o

Pri kvadriranju dvočlenika si pomagamo s formulo za kvadrat vsote dvočlenika.

Kvadriraj dvočlenik #1r

Pri kvadriranju dvočlenika si pomagamo s formulo za kvadrat razlike dvočlenika.

Poračunaj #4a

Pri računanju uporabimo formuli za kvadrat vsote in razlike dvočlenika.

Poračunaj #4b

Pri računanju uporabimo formuli za kvadrat vsote in razlike dvočlenika.

Poračunaj izraz #6a

Pri kvadriranju dvočlenika si pomagamo s formulo za kvadrat razlike dvočlenika.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...