... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.2 od 5.0 [ #12 ]
Linearna funkcija
Koordinatni sistem

Pravokotni koordinatni sistem tvorita dve pravokotni premici – vodoravna abscisna os in navpična ordinatna os. Kjer se osi sekata, je koordinatno izhodišče O. Koordinatni sistem je razdeljen na štiri kvadrante. Vsaka točka ima v koordinatnem sistemu dve koordinati – absciso in ordinato.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,40 € z DDV

Koda izdelka: 09-04-01

Ob zakupu podpoglavja 'Koordinatni sistem' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
12
primeri s postopki
44
video teorije
0
video primeri
21
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 28 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Točka #1a

Zapiši absciso in ordinato točke.

Točka #2a

Zapiši točko.

Točke #3

Zapiši koordinate narisanih točk.

Odkleni dostop: 4,40 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Točke #4a

V koordinatni sistem nariši dane točke.

Premica #5a

Nariši množico vseh točk za katere velja x=1.

Premica #5b

Nariši množico vseh točk za katere velja y=2.

Premica #6a

Zapiši enačbo narisane množice.

Premica #6c

Zapiši enačbo narisane množice.

Polravnina #7a

Nariši množico vseh točk za katere velja zapisana enačba.

Polravnina #7b

Nariši množico vseh točk za katere velja zapisana enačba.

Polravnina #8a

Zapiši enačbo narisane množice.

Polravnina #8b

Zapiši enačbo narisane množice.

Polravnina #8d

Zapiši enačbo narisane množice.

Polravnina #8e

Zapiši enačbo narisane množice.

Pas #9a

Nariši množico vseh točk za katere velja zapisana enačba.

Pas #9b

Nariši množico vseh točk za katere velja zapisana enačba.

Pas #10a

Zapiši enačbo narisane množice.

Pas #10c

Zapiši enačbo narisane množice.

Kvadrat #11a

Nariši množico vseh točk za katere velja zapisana enačba..

Pravokotnik #12a

Zapiši enačbo narisane množice.

Pravokotnik #12c

Zapiši enačbo narisane množice.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...