... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.4 od 5.0 [ #8 ]
Izrazi in enačbe
Izrazi s spremenljivko in vrednost izraza

Matematični zapis s črkami ali številkami imenujemo izraz. Spremenljivka je vsak simbol, namesto katerega lahko vstavimo poljubno število. Izraz s spremenljivko je zapis števil in spremenljivk, ki jih povezujejo znaki za računske operacije in oklepaji. Vrednost izraza s spremenljivko izračunamo tako, da namesto spremenljivke na vseh mestih izraza vstavimo njeno vrednost.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 3,50 € z DDV

Koda izdelka: 07-04-01

Ob zakupu podpoglavja 'Izrazi s spremenljivko in vrednost izraza' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
11
primeri s postopki
35
video teorije
0
video primeri
12
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 30 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Izrazi s spremenljivkami #1

Dane izraze razvrsti v dve skupini.

Vrednost številskega izraza #3a

Izračunaj vrednost številskega izraza.

Vrednost številskega izraza #3b

Izračunaj vrednost številskega izraza.

Odkleni dostop: 3,50 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Vrednost številskega izraza #3d

Izračunaj vrednost številskega izraza.

Vrednost številskega izraza #3e

Izračunaj vrednost številskega izraza.

Besedilna naloga #4c

Zapiši številski izraz in izračunaj njegovo vrednost.

Izrazi s spremenljivko #7

Zapiši koliko spremenljivk ima dani izraz.

Vrednost izraza s spremenljivko #8

Namesto spremenljivke v izraz vstavi dano število in izračunaj vrednost izraza.

Vrednost izraza #10b

Izračunaj vrednost izraza za y=1.

Vrednost izraza #10c

Izračunaj vrednost izraza za a=5.

Vrednost izraza #11a

Izračunaj vrednost izraza za podana x in y.

Vrednost izraza #11d

Izračunaj vrednost izraza za podana x in y.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...