... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.1 od 5.0 [ #13 ]
Izrazi, enačbe in neenačbe
Izrazi s spremenljivkami

Izrazi s spremenljivkami poleg števil in računskih operacij vsebujejo tudi črkovne oznake – spremenljivke. Ponavadi jih označimo s črkami a, b, c, x, y, z, ...

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,20 € z DDV

Koda izdelka: 06-02-01

Ob zakupu podpoglavja 'Izrazi s spremenljivkami' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
8
primeri s postopki
42
video teorije
0
video primeri
12
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 18 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Številski izrazi in izrazi s spremenljivkami #1

Izraze v tabeli razvrsti v dve skupini - v številske izraze in izraze s spremenljivkami.

Številski izraz #2a

Spretno izračunaj vrednost številskega izraza.

Številski izraz #2d

Spretno izračunaj vrednost številskega izraza.

Odkleni dostop: 4,20 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Številski izraz #3a

Izračunaj vrednost številskega izraza.

Številski izraz #3b

Izračunaj vrednost številskega izraza.

Številski izraz #3e

Izračunaj vrednost številskega izraza.

Besedilna naloga #4a

Zapiši številski izraz in ga reši.

Besedilna naloga #4b

Zapiši številski izraz in ga reši.

Besedilna naloga #4d

Zapiši številski izraz in ga reši.

Vrednost izraza #5

Za dani x izračunaj vrednost izraza.

Vrednost izraza #6b

Za dani y izračunaj vrednost izraza.

Vrednost izraza #6c

Za dani a izračunaj vrednost izraza.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...