... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.6 od 5.0 [ #10 ]
Izrazi s spremenljivko
Izraz s spremenljivko in njegova vrednost

Matematični zapis s črkami ali številkami imenujemo izraz. Spremenljivka je vsak simbol, namesto katerega lahko vstavimo poljubno število. Izraz s spremenljivko je zapis števil in spremenljivk, ki jih povezujejo znaki za računske operacije in oklepaju. Vrednost izraza s spremenljivko izračunamo tako, da namesto spremenljivke na vseh mestih izraza vstavimo njeno vrednost.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 3,80 € z DDV

Koda izdelka: 08-04-01

Ob zakupu podpoglavja 'Izraz s spremenljivko in njegova vrednost' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
14
primeri s postopki
38
video teorije
0
video primeri
17
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 32 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Izrazi s spremenljivkami #1

Dane izraze razvrsti v dve skupini.

Vrednost izraza #3

Izračunaj vrednost izraza za dane spremenljivke.

Vrednost izraza #5a

Namesto spremenljivke v izraz vstavi število -3 in izračunaj.

Odkleni dostop: 3,80 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Vrednost izraza #5c

Namesto spremenljivke v izraz vstavi število -3 in izračunaj.

Vrednost izraza #5e

Namesto spremenljivke v izraz vstavi število -3 in izračunaj.

Vrednost izraza #5f

Namesto spremenljivke v izraz vstavi število -3 in izračunaj.

Vrednost izraza #7b

Izračunaj vrednost izraza za y=1.

Vrednost izraza #7c

Izračunaj vrednost izraza za a=5.

Vrednost izraza #10a

Izračunaj vrednost izraza za x=9.

Vrednost izraza #10c

Izračunaj vrednost izraza za x=-1.

Poišči vrednost spremenljivke #11a

Pri katerem a ima izraz vrednost 0?

Poišči vrednost spremenljivke #11b

Pri katerih a ima izraz pozitivno vrednost?

Vrednost izraza #12a

Izračunaj vrednost izraza za x=1.

Vrednost izraza #12b

Izračunaj vrednost izraza za x=-3.

Vrednost izraza #13a

Izračunaj vrednost izraza za podana x in y.

Vrednost izraza #13d

Izračunaj vrednost izraza za podana x in y.

Vrednost izraza #14

Izračunaj vrednost izraza za podana x in y.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...