... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.2 od 5.0 [ #11 ]
Linearna funkcija
Graf linearne funkcije

Graf linearne funkcije je premica. Premica je natanko določena z dvema različnima točkama. Podrobneje bomo spoznali začetno vrednost in ničlo funkcije. Smerni koeficient pa nam bo pomagal razumeti, kdaj je premica naraščajoča, vodoravna ali padajoča ter kdaj sta dve premici vzporedni.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 10,40 € z DDV

Koda izdelka: 09-04-04

Ob zakupu podpoglavja 'Graf linearne funkcije' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
25
primeri s postopki
104
video teorije
0
video primeri
41
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 122 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Linearna funkcija #1

Ugotovi ali so dane funkcije linearne ali ne.

Smerni koeficient in začetna vrednost #2a

Iz dane linearne funkcije izpiši smerni koeficient in začetno vrednost.

Smerni koeficient in začetna vrednost #2c

Iz dane linearne funkcije izpiši smerni koeficient in začetno vrednost.

Odkleni dostop: 10,40 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Smerni koeficient in začetna vrednost #2d

Iz dane linearne funkcije izpiši smerni koeficient in začetno vrednost.

Smerni koeficient in začetna vrednost #2e

Iz dane linearne funkcije izpiši smerni koeficient in začetno vrednost.

Smerni koeficient in začetna vrednost #2g

Iz dane linearne funkcije izpiši smerni koeficient in začetno vrednost.

Smerni koeficient in začetna vrednost #3a

Zapiši predpis za linearno funkcijo, če imaš podan smerni koeficient in začetno vrednost.

Vrednost funkcije #4a

Izračunaj f(0).

Vrednost funkcije #4d

Izračunaj f(5)-2f(-1).

Linearna funkcija #5

Računanje točk in risanje grafa linearne funkcije.

Graf linearne funkcije #6a

Nariši graf dane linearne funkcije.

Graf linearne funkcije #6b

Nariši graf dane linearne funkcije.

Graf linearne funkcije #6d

Nariši graf dane linearne funkcije.

Graf linearne funkcije #6f

Nariši graf dane linearne funkcije.

Graf linearne funkcije #6g

Nariši graf dane linearne funkcije.

Graf linearne funkcije #6h

Nariši graf dane linearne funkcije.

Graf linearne funkcije #7a

Nariši graf dane linearne funkcije.

Točki na premici #7b

Izračunaj koordinati točk tako, da bosta točki ležali na premici.

Šop premic #10

Linearne funkcije z enako začetno vrednostjo in šop premic.

Graf linearne funkcije #11a

Zapiši začetno vrednost.

Graf linearne funkcije #11a

Zapiši koordinati točke, v kateri graf funkcije seka ordinatno os.

Predpis linearne funkcije #14a

Zapiši predpis linearne funkcije z danimi podatki.

Predpis linearne funkcije #14c

Zapiši predpis linearne funkcije z danimi podatki.

Predpis linearne funkcije #14e

Zapiši predpis linearne funkcije z danimi podatki.

Predpis linearne funkcije #14g

Zapiši predpis linearne funkcije z danimi podatki.

Predpis linearne funkcije #14i

Zapiši predpis linearne funkcije z danimi podatki.

Predpis linearne funkcije #14k

Zapiši predpis linearne funkcije z danimi podatki.

Predpis linearne funkcije #14l

Zapiši predpis linearne funkcije z danimi podatki.

Neznano število #16a

Izračunaj neznano število tako, kot zahteva naloga.

Neznano število #16b

Izračunaj neznano število tako, kot zahteva naloga.

Vzporednost premic #17

Linearne funkcije z enakim smernim koeficientom in vzporednost premic.

Smerni koeficient #19

Ugotovili bomo kako smerni koeficient vpliva na naraščanje in padanje premic.

Vzporednost #20b

Izračunaj m, da bosta grafa linearnih funkcij vzporedna.

Vzporednost #20c

Izračunaj n, da bosta grafa linearnih funkcij vzporedna.

Vzporednost #20d

Izračunaj n, da bosta grafa linearnih funkcij vzporedna.

Vzporednost #20e

Izračunaj n, da bosta grafa linearnih funkcij vzporedna.

Ničla in začetna vrednost #21a

Zapiši ničlo in začetno vrednost grafa funkcije.

Ničla #22a

Izračunaj ničlo linearne funkcije.

Presečišče premice s koordinatnima osema #23

Izračunaj točki v kateri graf linearne funkcije seka abscisno os in ordinatno os.

Predpis linearne funkcije #24a

Zapiši predpis linearne funkcije, če imaš podano ničlo in začetno vrednost.

Predpis linearne funkcije #24c

Zapiši predpis linearne funkcije.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...