... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.8 od 5.0 [ #4 ]
Linearna funkcija
Funkcija

Funkcija je predpis, ki vsakemu elementu x iz množice A priredi natanko en element y iz množice B (x je neodvisna spremenljivka, y pa je odvisna spremenljivka). Funkcijo bomo predstavili s predpisom, s tabelo oz. preglednico in z grafom.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,50 € z DDV

Koda izdelka: 09-04-02

Ob zakupu podpoglavja 'Funkcija' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
13
primeri s postopki
45
video teorije
0
video primeri
14
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje 24 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Predpis funkcije #1

Zapiši predpis funkcije.

Funkcijska vrednost #2a

Za x=-4 izračunaj funkcijsko vrednost.

Funkcijska vrednost #2b

Za x=-4 izračunaj funkcijsko vrednost.

Odkleni dostop: 4,50 €

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Funkcijska vrednost #2c

Za x=-4 izračunaj funkcijsko vrednost.

Funkcijska vrednost #2d

Za x=-4 izračunaj funkcijsko vrednost.

Funkcijska vrednost #3a

Izračunaj f(1).

Funkcijska vrednost #3d

Izračunaj f(-2).

Funkcijska vrednost #3h

Izračunaj dano funkcijsko vrednost.

Funkcijska vrednost #4

Izračunaj dani račun, sestavljen iz funkcijskih vrednosti.

Tabela in funkcijski predpis #7

Iz tabele razberi funkcijski predpis.

Funkcijska vrednost #9a

Pri katerem x je funckijska vrednost enaka 7?

Neznana koordinata točke #10a

Izračunaj neznano koordinato točke tako, da bo ležala na grafu funkcije.

Neznana koordinata točke #10c

Izračunaj neznano koordinato točke tako, da bo ležala na grafu funkcije.

Graf funkcije #11

Izpolni preglednico, ki prikazuje funkcijsko odvisnost, kar razbereš iz grafa funkcije.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...