... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.0 od 5.0 [ #6 ]
Enačbe in neenačbe
Formule

Vsako formulo lahko obravnavamo kot enačbo. Neznanka enačbe je izbrana količina v formuli. Neznanko iz formule izrazimo s preoblikovanjem v ekvivalentne enačbe.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,00 € z DDV

Koda izdelka: 09-02-04

Ob zakupu podpoglavja 'Formule' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
19
primeri s postopki
40
video teorije
0
video primeri
17
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 31 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Obseg kvadrata #1a

Iz formule izrazi stranico a.

Obseg kroga #1c

Iz formule izrazi polmer r.

Obseg pravokotnika #2a

Iz formule izrazi stranico a.

Odkleni dostop: 4,00 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Ploščina pravokotnika #3a

Iz formule izrazi stranico a.

Ploščina pravokotnega trikotnika #5b

Iz formule izrazi stranico b.

Dolžina krožnega loka #8a

Iz formule izrazi polmer r.

Ploščina trapeza #9a

Iz formule izrazi višino v.

Ploščina trapeza #9b

Iz formule izrazi osnovnico a.

Ploščina kvadrata #10a

Iz formule izrazi stranico a.

Ploščina kroga #10b

Iz formule izrazi polmer r.

Pitagorov izrek #11b

Iz formule izrazi stranico a.

Prostornina kocke #14

Iz formule izrazi rob kocke a.

Površina kvadra #15a

Iz formule izrazi rob kvadra a.

Kemijska formula #16b

Iz formule izrazi M.

Fizikalna formula #18b

Iz formule izrazi čas t.

Fizikalna formula #19a

Iz formule izrazi T2.

Fizikalna formula #19b

Iz formule izrazi T1.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...