... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.7 od 5.0 [ #11 ]
Enačbe in neenačbe
Enačbe s parametri

Enačbe s parametri so enačbe, ki poleg neznanke vsebujejo še parameter (spremenljivko). Rešujemo jih s preoblikovanjem. Predvsem moramo biti pozorni, da pri preoblikovanju, enačbe ne množimo ali delimo z 0. Enačbe s parametrom obravnavamo.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 2,00 € z DDV

Koda izdelka: 09-02-05

Ob zakupu podpoglavja 'Enačbe s parametri' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
5
primeri s postopki
20
video teorije
0
video primeri
10
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 22 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Enačba s parametrom #1a

Reši enačbo s parametrom.

Enačba s parametrom #1c

Reši enačbo s parametrom.

Enačba s parametrom #1e

Reši enačbo s parametrom.

Odkleni dostop: 2,00 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Enačba s parametrom #2a

Za a=2 izračunaj rešitev enačbe.

Enačba s parametrom #3a

Za rešitev x=o izračunaj vrednost parametra.

Enačba s parametrom #4a

Reši enačbo s parametrom.

Enačba s parametrom #4b

Reši enačbo s parametrom.

Enačba s parametrom #4c

Reši enačbo s parametrom.

Enačba s parametrom #4d

Reši enačbo s parametrom.

Enačba s parametrom #4f

Reši enačbo s parametrom.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...