... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.8 od 5.0 [ #13 ]
Linearna funkcija
Enačba premice

Graf linearne funkcije je premica z enačbo y=kx+n. Imenujemo jo eksplicitna oblika enačbe premice. Računali bomo začetno vrednost in ničlo premice. Smerni koeficient pa nam bo pomagal razumeti, kdaj je premica naraščajoča, vodoravna ali padajoča ter kdaj sta dve premici vzporedni.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 3,40 € z DDV

Koda izdelka: 09-04-05

Ob zakupu podpoglavja 'Enačba premice' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
10
primeri s postopki
34
video teorije
0
video primeri
16
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 52 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Enačba premice #1

Zapiši enačbo premice z danim smernim koeficientom in začetno vrednostjo.

Premica #2

Izpolni preglednico in premico nariši.

Risanje premice #3a

Dano premico nariši.

Odkleni dostop: 3,40 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Risanje premice #3c

Dano premico nariši.

Risanje premice #4

Dano premico nariši.

Risanje premic #5

Dane premice nariši.

Enačba premice #6a

Zapiši enačbo premice, če seka ordinatno os pri -1, smerni koeficient pa je enak 2.

Enačba premice #6c

Zapiši enačbo premice, če poteka skozi točko T(0,2), smerni koeficient pa je enak -5.

Enačba premice #6e

Zapiši enačbo premice, če poteka skozi točko A(-2,2), začetna vrednost pa je 3.

Enačba premice #6f

Zapiši enačbo premice, če poteka skozi točko B(5,-2), smerni koeficient pa je enak -2.

Enačba premice #6g

Zapiši enačbo premice, če poteka skozi točki A(0,2) in B(2,0).

Enačba premice #6i

Zapiši enačbo premice, če poteka skozi točko A(1,2) in je vzporedna premici y=3x+2.

Enačba premice #6l

Zapiši enačbo premice, če poteka skozi točko A(1,3) in je vzporedna premici y=2.

Enačba premice #7

V koordinatnem sistemu je narisana premica, zapiši njeno enačbo.

Smerni koeficient in začetna vrednost #8a

Enačbo preoblikuj in izpiši začetno vrednost ter smerni koeficient premice.

Presečišči s koordinatnima osema #10a

Izračunaj točki, v katerih premica seka abscino in ordinatno os.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...