... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.6 od 5.0 [ #16 ]
Enačba in neenačba
Enačba, njena rešitev in reševanje enačb

Enačba je enakost dveh izrazov, ki vsebuje vsaj eno neznanko. Neznano število (neznanko) v enačbi označimo s črko x (ali s katerokoli črko abecede). Enačba je sestavljena iz leve strani enačbe, enačaja in desne strani enačbe. Rešitev enačbe je tisto število, za katero je vrednost izraza na levi strani enačbe enaka vrednosti izraza na desni strani enačbe.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 8,00 € z DDV

Koda izdelka: 08-05-01

Ob zakupu podpoglavja 'Enačba, njena rešitev in reševanje enačb' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
17
primeri s postopki
80
video teorije
0
video primeri
29
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 61 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Reševanje enačbe #1a

S premislekom reši enačbo.

Reševanje enačbe #1b

S premislekom reši enačbo.

Reševanje enačbe #1c

S premislekom reši enačbo.

Odkleni dostop: 8,00 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Reševanje enačbe #1d

S premislekom reši enačbo.

Reševanje enačbe #1e

S premislekom reši enačbo.

Reševanje enačbe #1f

S premislekom reši enačbo.

Reševanje enačbe #1h

S premislekom reši enačbo.

Reševanje enačbe #2

Enačbe razvrtsi v dve skupini.

Reševanje enačbe #4a

Reši enačbo.

Reševanje enačbe #4b

Reši enačbo.

Reševanje enačbe #4c

Reši enačbo.

Reševanje enačbe #4d

Reši enačbo.

Reševanje enačbe #7c

Reši enačbo in naredi preizkus.

Reševanje enačbe #7f

Reši enačbo in naredi preizkus.

Reševanje enačbe #9a

Premisli in poišči rešitev enačbe.

Reševanje enačbe #9c

Premisli in poišči rešitev enačbe.

Reševanje enačbe #9d

Premisli in poišči rešitev enačbe.

Reševanje enačbe #9e

Premisli in poišči rešitev enačbe.

Reševanje enačbe #9f

Premisli in poišči rešitev enačbe.

Reševanje enačbe #9g

Premisli in poišči rešitev enačbe.

Reševanje enačbe #9h

Premisli in poišči rešitev enačbe.

Reševanje enačbe #10a

Dano enačbo reši s preglednico.

Reševanje enačbe #10a

Dano enačbo reši s preglednico.

Reševanje enačb #14

Dane enačbe reši s pomočjo diagrama.

Reševanje enačb #16a

Dano enačbo reši s pomočjo diagrama.

Reševanje enačb #16b

Dano enačbo reši s pomočjo diagrama.

Reševanje enačb #16c

Dano enačbo reši s pomočjo diagrama.

Reševanje enačb #16d

Dano enačbo reši s pomočjo diagrama.

Reševanje enačb #16e

Dano enačbo reši s pomočjo diagrama.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...