... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.5 od 5.0 [ #14 ]
Enačbe in neenačbe
Ekvivalentno preoblikovanje enačb in enačbe z oklepaji

Linearno enačbo z eno neznanko lahko preoblikujemo v ekvivalentno enačbo, če levi in desni strani enačbe prištejemo ali odštejemo enako število ali člen, ali levo in desno stran enačbe množimo ali delimo z enakim številom, ki ni enak številu 0.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 5,40 € z DDV

Koda izdelka: 09-02-02

Ob zakupu podpoglavja 'Ekvivalentno preoblikovanje enačb in enačbe z oklepaji' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
14
primeri s postopki
54
video teorije
0
video primeri
23
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 48 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Reši enačbo #1a

S preoblikovanjem reši dano enačbo.

Reši enačbo #1b

S preoblikovanjem reši dano enačbo.

Reši enačbo #1d

S preoblikovanjem reši dano enačbo.

Odkleni dostop: 5,40 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Reši enačbo #1e

S preoblikovanjem reši dano enačbo.

Reši enačbo #1g

S preoblikovanjem reši dano enačbo.

Reši enačbo #1h

S preoblikovanjem reši dano enačbo.

Reši enačbo #2a

S preoblikovanjem reši dano enačbo in naredi preizkus.

Reši enačbo #2b

S preoblikovanjem reši dano enačbo in naredi preizkus.

Reši enačbo #2c

S preoblikovanjem reši dano enačbo in naredi preizkus.

Reši enačbo #2d

S preoblikovanjem reši dano enačbo in naredi preizkus.

Reši enačbo #2e

S preoblikovanjem reši dano enačbo in naredi preizkus.

Reši enačbo #2m

S preoblikovanjem reši dano enačbo in naredi preizkus.

Ekvivalentni enačbi #3a

Ali sta dani enačbi ekvivalentni?

Ekvivalentni enačbi #3b

Ali sta dani enačbi ekvivalentni?

Poišči število #4

Katero število je to?

Rešitev enačbe #5a

Na dva načina preveri ali je x=3 rešitev enačbe.

Poišči a #6

Za katero vrednost spremenljivke a imata enačbi enako rešitev?

Odpravljanje oklepajev #7a

Na primerih ponovimo odpravljanje oklepajev.

Enačba z oklepaji #8a

Reši enačbo z oklepaji.

Enačba z oklepaji #8f

Reši enačbo z oklepaji.

Zahtevnejša enačba z oklepaji #10a

Reši enačbo z oklepaji.

Zahtevnejša enačba z oklepaji #10c

Reši enačbo z oklepaji.

Ptravokotnik #12

Pri katerem x je obseg pravokotnika enak 24?

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...