... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.5 od 5.0 [ #11 ]
Večkotniki
Diagonale in koti večkotnika

Stranica je daljica, ki povezuje dve sesednji oglišči večkotnika. Diagonala je daljica, ki povezuje dve nesosednji oglišči večkotnika. Spoznali bomo formulo za računanje vseh diagonal večkotnika in formulo za računanje vsote notranjih kotov večkotnika.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,60 € z DDV

Koda izdelka: 08-07-02

Ob zakupu podpoglavja 'Diagonale in koti večkotnika' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
18
primeri s postopki
46
video teorije
0
video primeri
29
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 83 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Diagonale večkotnika #1a

Iz oglišča A nariši vse diagonale. Koliko jih je?

Diagonale večkotnika #1c

Iz sosednjih oglišč A in B nariši vse diagonale. Koliko jih je?

Diagonale večkotnika #1d

Iz nesosednjih oglišč A in C nariši vse diagonale. Koliko jih je?

Odkleni dostop: 4,60 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Diagonale večkotnika #1e

Koliko je vseh diagonal?

Dopolni tabelo #3

Zapiši število diagonal.

Dopolni #5

Dopolni povedi.

Diagonale #6

Odgovori na vprašanja.

Diagonale #7a

Kateri večkotnik ima dve diagonali?

Diagonale #7b

Kateri večkotnik ima tri diagonale?

Diagonale #8a

Kateri večkotnik ima toliko oglišč kot diagonal?

Diagonale #8b

Kateri večkotnik ima dvakrat več oglišč kot diagonal?

Diagonale #8d

Kateri večkotnik ima tri diagonale več kot stranic?

Diagonale #9

Kateri večkotnik ima devet diagonal več, kot jih ima petkotnik?

Prijatelji #10

Kolikokrat so se pozdravili?

Štirikonik #11a

Izmeri notranje kote štirikotnika?

Štirikonik #11b

Kolikšna je vsota notranjih kotov?

Štirikonik #11c

Označi in izmeri zunanje kote štirikotnika?

Štirikonik #11d

Kolikšna je vsota zunanjih kotov?

Dopolni tabelo #13

Zapiši vsoto notranjih in zunanjih kotov danih večkotnikov.

Vsota notranjih kotov #14a

Kolikšna je vsota notranjih kotov večkotnika, če ima 8 oglišč?

Vsota notranjih kotov #14b

Kolikšna je vsota notranjih kotov večkotnika, če ima 9 stranic?

Vsota notranjih kotov #14c

Kolikšna je vsota notranjih kotov večkotnika, če ima vseh diagonal 5?

Vsota notranjih kotov #14d

Kolikšna je vsota notranjih kotov večkotnika, če lahko iz enega oglišča narišemo 7 diagonal?

Dopolni tabelo #15

Zapiši vsoto notranjih in zunanjih kotov danih večkotnikov.

Notranji kot #16b

Izračunaj velikost neznanega notranjega kota.

Notranji kot #16c

Izračunaj velikost neznanega notranjega kota.

Notranji kot #16d

Izračunaj velikost neznanega notranjega kota.

Notranji kot #16f

Izračunaj velikost neznanega notranjega kota.

Notranji kot #17

Izračunaj velikost neznanega notranjega kota.

Poišči večkotnik #18a

Poišči večkotnik z dano vsoto notranjih kotov večkotnika.

Poišči večkotnik #18b

Poišči večkotnik z dano vsoto notranjih kotov večkotnika.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...