... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.5 od 5.0 [ #12 ]
Krog in deli kroga
Deli kroga

Krožnica je sklenjena kriva črta. Za vsako točko na krožnici velja, da je enako oddaljena od središča krožnice S. Krog je del ravnine, ki ga omejuje krožnica. Vse točke kroga so od središča oddaljene za največ polmer r. Spoznali bomo tudi tangento, krožni lok, krožni izsek in krožni odsek.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,10 € z DDV

Koda izdelka: 08-08-01

Ob zakupu podpoglavja 'Deli kroga' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
11
primeri s postopki
41
video teorije
0
video primeri
7
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 14 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Krožnica #1a

Nariši krožnico.

Odkleni dostop: 4,10 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Krožnica in krog #3b

Opiši razliko med krožnico in krogom.

Poimenuj #5

Glej sliko in poimenuj.

Poimenuj #6

Glej sliko in poimenuj označene črte.

Poimenuj #10

Glej sliko in poimenuj dele ravnine.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...