... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.6 od 5.0 [ #25 ]
Enačbe in neenačbe
Besedilne naloge

V danem poglavju bomo z uporabo enačb reševali besedilne naloge s števili, iz ravninske in prostorke geometrije ter naloge o starosti. Besedilo iz naloge zapišemo v obliki enačbe in jo rešimo.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,20 € z DDV

Koda izdelka: 09-02-07

Ob zakupu podpoglavja 'Besedilne naloge' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
41
primeri s postopki
42
video teorije
0
video primeri
23
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 82 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Poišči število #1

Če k neznanemu številu prišteješ 3, dobiš 8. Katero število je to?

Poišči število #3

Dvakratniku neznanega števila odštejemo 3 in dobimo -7. Katero število je to?

Poišči število #4

Reši daljšo besedilno nalogo s števili.

Odkleni dostop: 4,20 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Poišči x #6

Reši besedilno nalogo.

Poišči število #8

Reši daljšo besedilno nalogo s števili.

Poišči število #9

Reši besedilno nalogo s števili.

Poišči število #12

Reši daljšo besedilno nalogo s števili.

Poišči dvomestno število #13

Reši daljšo besedilno nalogo s števili.

Vsota naravnih števil #13

Vsota štirih zaporednih naravnih števil je 26. Katera števila moramo sešteti?

Obseg trikotnika #17

Zapiši dolžine stranic trikotnika.

Obseg pravokotnika #19

Izračunaj ploščino pravokotnika.

Naloge o starosti #21

Koliko sta stara oče in sin?

Naloge o starosti #22

Koliko sta stara Miha in Tina?

Naloge o starosti #23

Koliko sta stari Petra in Mojca?

Naloge o starosti #24

Koliko je star Jan danes?

Naloge o starosti #25

Koliko so stare hčerke?

Naloge o starosti #26

Čez koliko let bo oče dvakrat starejši od sina?

Naloge o starosti #29

Čez koliko let bo Eva dvakrat starejša od Ane?

Naloge o starosti #30

Pred koliko leti je bil Anže trikrat starejši od Matevža?

Naloge o starosti #32

Koliko sta bratec in sestrica stara danes?

Naloge o starosti #34

Koliko sta Kaja in njen stric stara danes?

Naloge o starosti #37

Koliko je Maja stara danes?

Naloge o starosti #40

Koliko kilogramov paradižnika so prodali dopoldan in koliko popoldan?

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...