040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.3 od 5.0 [ #6 ]
Polinomi in racionalne funkcije
Operacije v množici polinomov

Polinome lahko med seboj seštevamo, jih množimo s številom, množimo jih med seboj, dva polinoma pa lahko med seboj tudi delimo. Pri teh operacijah spoznamo tudi kako se spreminjata vodilni koeficient, stopnja polinoma in prosti člen.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 6,92 € z DDV

Koda izdelka: 03-02-01

Ob zakupu poglavja 'Operacije v množici polinomov' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
24
primeri s postopki
60
video teorije
2
video primeri
15
Dve video teoriji ...
video vsebine
KOeficienti in stopnja polinoma #1b

Na danem primeru zapišemo vse koeficiente polinoma, ponovimo pojme kot so stopnja polinoma, vodilni koeficient in splošni člen.

Računske operacije med polinomi #2

Polinome lahko seštevamo, odštevamo, množimo med seboj in s številom,...

Produkt #3

Polinom imamo zapisan v obliki produkta. Izračunati moramo stopnjo polinoma, vodilni koeficient in prosti člen.

Deljenje polinomov #4b

Z deljenjem dveh polinomov izračunamo količnik in ostanek.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Deljenje polinomov #4i

Z deljenjem dveh polinomov izračunamo količnik in ostanek.

Enakost polinomov #5

V danem primeru bomo spoznali kdaj sta dva polinoma enaka.

Zapiši polinom #6

Glede na dane podatke moramo zapisati polinom druge stopnje.

Osnovni izrek o deljenju polinomov #8

S pomočjo osnovnega izreka o deljenju rešimo dano nalogo.

Deljivost polinomov #9

Polinoma sta med seboj deljiva, če je ostanek pri deljenju enak 0.

Hornerjev algoritem in vrednost polinoma v točki #11a

S pomočjo Hornerjevega algoritma izračunamo vrednost polinoma v dani točki.

Hornerjev algoritem in deljenje polinomov #12a

S pomočjo Hornerjevega algoritma lahko delimo polinom z linearnim polinomom.

Hornerjev algoritem in deljenje polinomov #12c

S pomočjo Hornerjevega algoritma lahko delimo polinom z linearnim polinomom.

Hornerjev algoritem in deljivost polinomov #13

S pomočjo Hornerjevega algoritma zlahka pokažemo ali sta polinoma deljiva ali ne.

Vrednost polinoma v točki ali deljenje polinoma z linearnim polinomom #14a

Pri dani nalogi povežemo vrednost polinoma v točki in deljenje polinoma z linearnim polinomom.

Deljenje polinomov s parametri #17

S klasičnim deljenjem dveh polinomov rešimo dano nalogo.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.

 

Brezplačno svetovanje
za starše