040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

| |
Polinomi in racionalne funkcije
Operacije v množici polinomov
Izbrano poglavje 'Operacije v množici polinomov' zajema 60 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Polinome lahko med seboj seštevamo, jih množimo s številom, množimo jih med seboj, dva polinoma pa lahko med seboj tudi delimo. Pri teh operacijah spoznamo tudi kako se spreminjata vodilni koeficient, stopnja polinoma in prosti člen.

Elektronska oblika nalog s postopki 6,92 € z DDV

Koda izdelka: 03-02-01

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 41,64 € z DDV

Koda izdelka: 03-02-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Polinomi in racionalne funkcije: Operacije v množici polinomov
+ Polinomi in racionalne funkcije: Ničle polinoma in razcepna oblika polinoma
+ Polinomi in racionalne funkcije: Graf polinoma
+ Polinomi in racionalne funkcije: Reševanje enačb in neenačb višje stopnje
+ Polinomi in racionalne funkcije: Graf racionalne funkcije
+ Polinomi in racionalne funkcije: Racionalne enačbe in neenačbe

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Polinomi in racionalne funkcije. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Dve video teoriji ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

KOeficienti in stopnja polinoma #1b

Na danem primeru zapišemo vse koeficiente polinoma, ponovimo pojme kot so stopnja polinoma, vodilni koeficient in splošni člen.

Računske operacije med polinomi #2

Polinome lahko seštevamo, odštevamo, množimo med seboj in s številom,...

Produkt #3

Polinom imamo zapisan v obliki produkta. Izračunati moramo stopnjo polinoma, vodilni koeficient in prosti člen.

Deljenje polinomov #4b

Z deljenjem dveh polinomov izračunamo količnik in ostanek.

Deljenje polinomov #4i

Z deljenjem dveh polinomov izračunamo količnik in ostanek.

Enakost polinomov #5

V danem primeru bomo spoznali kdaj sta dva polinoma enaka.

Zapiši polinom #6

Glede na dane podatke moramo zapisati polinom druge stopnje.

Osnovni izrek o deljenju polinomov #8

S pomočjo osnovnega izreka o deljenju rešimo dano nalogo.

Deljivost polinomov #9

Polinoma sta med seboj deljiva, če je ostanek pri deljenju enak 0.

Hornerjev algoritem in vrednost polinoma v točki #11a

S pomočjo Hornerjevega algoritma izračunamo vrednost polinoma v dani točki.

Hornerjev algoritem in deljenje polinomov #12a

S pomočjo Hornerjevega algoritma lahko delimo polinom z linearnim polinomom.

Hornerjev algoritem in deljenje polinomov #12c

S pomočjo Hornerjevega algoritma lahko delimo polinom z linearnim polinomom.

Hornerjev algoritem in deljivost polinomov #13

S pomočjo Hornerjevega algoritma zlahka pokažemo ali sta polinoma deljiva ali ne.

Vrednost polinoma v točki ali deljenje polinoma z linearnim polinomom #14a

Pri dani nalogi povežemo vrednost polinoma v točki in deljenje polinoma z linearnim polinomom.

Deljenje polinomov s parametri #17

S klasičnim deljenjem dveh polinomov rešimo dano nalogo.

Morda te zanima tudi