040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe.

| |
Polinomi in racionalne funkcije
Ničle polinoma in razcepna oblika polinoma
Izbrano poglavje 'Ničle polinoma in razcepna oblika polinoma' zajema 56 rešenih primerov s postopki ter 13 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Hornerjev algoritem je postopek, s katerim iščemo ničle polinoma, hkrati nam pove vrednost polinoma v neki točki. Če pa polinom delimo z linearnim polinomo je Hornerjev algoritem zopet dobrodošel pripomoček pri računanju.

Elektronska oblika nalog s postopki 6,46 € z DDV

Koda izdelka: 03-02-02

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 41,64 € z DDV

Koda izdelka: 03-02-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Polinomi in racionalne funkcije: Operacije v množici polinomov
+ Polinomi in racionalne funkcije: Ničle polinoma in razcepna oblika polinoma
+ Polinomi in racionalne funkcije: Graf polinoma
+ Polinomi in racionalne funkcije: Reševanje enačb in neenačb višje stopnje
+ Polinomi in racionalne funkcije: Graf racionalne funkcije
+ Polinomi in racionalne funkcije: Racionalne enačbe in neenačbe

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Polinomi in racionalne funkcije. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Ena video teorija ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Zapiši ničle polinoma in njihove stopnje #1d

Polinom je zapisan v razcepni obliki, izpisati moramo ničle in njihovo večkratnost (stopnjo).

Zapiši ničle polinoma in njihove stopnje #1e

Polinom je zapisan v razcepni obliki, izpisati moramo ničle in njihovo večkratnost (stopnjo).

Polinom tretje stopnje #2a

Iz danih podatkov moramo zapisati polinom tretje stopnje v razcepni obliki.

Polinom druge stopnje s kompleksnimi ničlami #4a

Kompleksne ničle nastopajo v konjugiranih parih. Z znanjem teorije o kompleksnih številih bo reševanje naloge lažje.

Polinom četrte stopnje s kompleksnimi ničlami #5

Kompleksne ničle nastopajo v konjugiranih parih. Z znanjem teorije o kompleksnih številih bo reševanje naloge lažje.

Hornerjev algoritem in ničla polinoma #7

S pomočjo Hornerjevega algoritma lahko preverimo ali je dani x ničla polinoma.

Dvojna ničla polinoma #8

S pomočjo Hornerjevega algoritma lahko preverimo ali je dani x dvojna ničla polinoma.

Parametra a in b #11a

Določi a in b tako, da bo imel polinom ničli 2 in 3.

Kompleksna ničla #14

Pokazati moramo, da je dano kompleksno število ničla polinoma.

Ničelna oblika polinoma #17b

Z razstavljanjem zapišemo polinom v ničelni oziroma razcepni obliki.

Ničelna oblika polinoma #17c

Zapišemo celoštevilske kandidate za ničle. S Hornerjevim algoritmom poiščemo ničle in polinom zapišemo v ničelni oziroma razcepni obliki.

Ničelna oblika polinoma #18e

Zapišemo vse kandidate za ničle in s pomočjo Hornerjevega algoritma poiščemo ničle.

Morda te zanima tudi