040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.6 od 5.0 [ #8 ]
Kvadratna funkcija
Ničle kvadratne funkcije in kvadratna enačba

Kvadratna enačba se rešuje na drugačen način kot linearna enačba. Pri tej vrsti enačb moramo dati vse člene na eno stran, ter si pomagati pri razstavljanju z Vietovim pravilom ali z računanjem preko diskriminante.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 14,41 € z DDV

Koda izdelka: 02-05-02

Ob zakupu poglavja 'Ničle kvadratne funkcije in kvadratna enačba' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
37
primeri s postopki
125
video teorije
1
video primeri
35
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Na voljo ena video teorija ...
Poišči realne rešitve enačbe #1d

Nekatere enačbe lahko rešimo z izpostavljanjem.

Reši enačbo #2l

Nekatere enačbe lahko rešujemo s pomočjo korenjenja ali razlike kvadratov in Vietovim pravilom.

Poišči realne rešitve enačbe #3h

Pri reševanju kvadratnih enačb si pomagamo z diskriminanto in formulo za računanje rešitev kvadratne enačbe.

Odkleni dostop: 14,41 €

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Poišči realne rešitve enačbe #3i

Pri reševanju kvadratnih enačb si pomagamo z diskriminanto in formulo za računanje rešitev kvadratne enačbe.

Poišči realne rešitve enačbe #3o

Najprej enačbo poenostavimo tako, da se znebimo ulomkov. Pri reševanju kvadratnih enačb si lahko pomagamo z diskriminanto in formulo za računanje rešitev kvadratne enačbe.

Poišči realne rešitve enačbe #3p

Pri reševanju kvadratnih enačb si pomagamo z diskriminanto in formulo za računanje rešitev kvadratne enačbe.

Poišči realne rešitve enačbe #4a

Poenostavimo izraz in tročlenik razstavimo s pomočjo Vietovega pravila.

Poišči realne rešitve enačbe #4b

Pri reševanju kvadratnih enačb si pomagamo z diskriminanto in formulo za računanje rešitev kvadratne enačbe.

Poišči realne rešitve enačbe #4f

S pomočjo formule kvadrata vsote dvočlenika poenostavimo izraz, ki ga razstavimo z razliko kvadratov.

Rešimo bikvadratni enačbi #5

Bikvadratne enačbe rešujemo z razstavljanjem ali pa si pomagamo z diskriminanto in formulo za računanje rešitev kvadratne enačbe.

Okrajšaj ulomek #7a

Števec in imenovalec ulomka razstavimo s pomočjo Vietovega pravila.

Okrajšaj ulomek #7f

Pri razstavljanju tročlenikov v števcu in imenovalcu si pomagamo z diskriminanto in formulo za računanje rešitev kvadratne enačbe.

Reši enačbo #8a

Ko rešujemo racionalno enačbo ne pozabimo zapisati kdaj enačba ni rešljiva.

Reši enačbo #9a

Pri reševanju enačbe ne pozabimo zapisati kdaj enačba ni rešljiva.

Reši enačbo #9b

Najprej enačbo poenostavimo, nato pa si pri reševanju enačbe pomagamo z diskriminanto in formulo za računanje rešitev kvadratne enačbe..

Reši iracionalno enačbo #10a

Nalogo začnemo reševati pri najbolj preprostem ulomku, nato pa preko upoštevanja računskih operacij odpravimo vse dvojne ulomke in pridemo do rešitve.

Reši iracionalno enačbo #10b

Ko rešimo iracionalno enačbo, ki vsebuje sodi koren, ne smemo pozabiti na priskus.

Uvedba nove neznanke #11a

S pomočjo uvedbe nove neznanke rešimo naslednjo enačbo.

Uvedba nove neznanke #11b

S pomočjo uvedbe nove neznanke rešimo naslednjo enačbo.

Absolutna vrednost #12a

S pomočjo definicije absolutne vrednosti zapišemo enačbo brez absolutne vrednosti in jo rešimo.

Presečišče parabole in premice #14a

Presečišča danih krivulj bomo poiskali računsko in grafično.

Presečišča krivulj #15a

Presečišča dveh parabol računamo tako, da enačbi parabol med seboj enačimo.

Presečišča krivulj #15c

Presečišča dveh parabol računamo tako, da enačbi parabol med seboj enačimo.

Presečišča krivulj #15e

Presečišča dveh parabol računamo tako, da enačbi parabol med seboj enačimo.

Razdalja med presečiščema #16b

Najprej izračunamo presečiščo danih funkcij, nato pa še razdaljo med presečiščema.

Tangenta parabole #23a

Izračunaj za kateri n bo dana premica tangenta parabole.

Tangenta parabole #24a

Izračunaj za kateri k bo dana premica tangenta parabole.

Vzporednica in tangenta #26c

Zapiši tangento na dano parabolo, če veš, da je vzporedna dani premici.

Simetrijska os #27a

Natančno nariši graf dane funkcije in zapiši enačbo njene simetrijske osi.

Tangenta #27b

Izračunaj za kateri n bo dana premica tangenta parabole.

Tri oblike enačbe premice #29

Zapišimo premico v vseh treh oblikah, če vemo, da poteka skozi presečišči danih funkcij.

Reši enačbo s parametrom #30a

Poišči rešitve dane enačbe, podane s parametrom m.

Enačba ima eno samo rešitev #31b

Za kateri parameter A ima enačba en samo rešitev?

Korena enačbe sta enaka #35a

Pri katerih vrednostih parametra m sta korena enačbe enaka?

Kdaj enačba nima rešitve? #37

Za katera realna števila m enačba nima realnih rešitev?

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.