040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe.

| |
Kvadratna funkcija
Ničle kvadratne funkcije in kvadratna enačba
Izbrano poglavje 'Ničle kvadratne funkcije in kvadratna enačba' zajema 125 rešenih primerov s postopki ter 36 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Kvadratna enačba se rešuje na drugačen način kot linearna enačba. Pri tej vrsti enačb moramo dati vse člene na eno stran, ter si pomagati pri razstavljanju z Vietovim pravilom ali z računanjem preko diskriminante.

Elektronska oblika nalog s postopki 14,41 € z DDV

Koda izdelka: 02-05-02

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 43,10 € z DDV

Koda izdelka: 02-05-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Kvadratna funkcija: Lastnosti in graf kvadratne funkcije
+ Kvadratna funkcija: Ničle kvadratne funkcije in kvadratna enačba
+ Kvadratna funkcija: Vietovi formuli
+ Kvadratna funkcija: Kvadratna neenačba

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Kvadratna funkcija. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Ena video teorija ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Poišči realne rešitve enačbe #1d

Nekatere enačbe lahko rešimo z izpostavljanjem.

Reši enačbo #2l

Nekatere enačbe lahko rešujemo s pomočjo korenjenja ali razlike kvadratov in Vietovim pravilom.

Poišči realne rešitve enačbe #3h

Pri reševanju kvadratnih enačb si pomagamo z diskriminanto in formulo za računanje rešitev kvadratne enačbe.

Poišči realne rešitve enačbe #3i

Pri reševanju kvadratnih enačb si pomagamo z diskriminanto in formulo za računanje rešitev kvadratne enačbe.

Poišči realne rešitve enačbe #3o

Najprej enačbo poenostavimo tako, da se znebimo ulomkov. Pri reševanju kvadratnih enačb si lahko pomagamo z diskriminanto in formulo za računanje rešitev kvadratne enačbe.

Poišči realne rešitve enačbe #3p

Pri reševanju kvadratnih enačb si pomagamo z diskriminanto in formulo za računanje rešitev kvadratne enačbe.

Poišči realne rešitve enačbe #4a

Poenostavimo izraz in tročlenik razstavimo s pomočjo Vietovega pravila.

Poišči realne rešitve enačbe #4b

Pri reševanju kvadratnih enačb si pomagamo z diskriminanto in formulo za računanje rešitev kvadratne enačbe.

Poišči realne rešitve enačbe #4f

S pomočjo formule kvadrata vsote dvočlenika poenostavimo izraz, ki ga razstavimo z razliko kvadratov.

Rešimo bikvadratni enačbi #5

Bikvadratne enačbe rešujemo z razstavljanjem ali pa si pomagamo z diskriminanto in formulo za računanje rešitev kvadratne enačbe.

Okrajšaj ulomek #7a

Števec in imenovalec ulomka razstavimo s pomočjo Vietovega pravila.

Okrajšaj ulomek #7f

Pri razstavljanju tročlenikov v števcu in imenovalcu si pomagamo z diskriminanto in formulo za računanje rešitev kvadratne enačbe.

Reši enačbo #8a

Ko rešujemo racionalno enačbo ne pozabimo zapisati kdaj enačba ni rešljiva.

Reši enačbo #9a

Pri reševanju enačbe ne pozabimo zapisati kdaj enačba ni rešljiva.

Reši enačbo #9b

Najprej enačbo poenostavimo, nato pa si pri reševanju enačbe pomagamo z diskriminanto in formulo za računanje rešitev kvadratne enačbe..

Reši iracionalno enačbo #10a

Nalogo začnemo reševati pri najbolj preprostem ulomku, nato pa preko upoštevanja računskih operacij odpravimo vse dvojne ulomke in pridemo do rešitve.

Reši iracionalno enačbo #10b

Ko rešimo iracionalno enačbo, ki vsebuje sodi koren, ne smemo pozabiti na priskus.

Uvedba nove neznanke #11a

S pomočjo uvedbe nove neznanke rešimo naslednjo enačbo.

Uvedba nove neznanke #11b

S pomočjo uvedbe nove neznanke rešimo naslednjo enačbo.

Absolutna vrednost #12a

S pomočjo definicije absolutne vrednosti zapišemo enačbo brez absolutne vrednosti in jo rešimo.

Presečišče parabole in premice #14a

Presečišča danih krivulj bomo poiskali računsko in grafično.

Presečišča krivulj #15a

Presečišča dveh parabol računamo tako, da enačbi parabol med seboj enačimo.

Presečišča krivulj #15c

Presečišča dveh parabol računamo tako, da enačbi parabol med seboj enačimo.

Presečišča krivulj #15e

Presečišča dveh parabol računamo tako, da enačbi parabol med seboj enačimo.

Razdalja med presečiščema #16b

Najprej izračunamo presečiščo danih funkcij, nato pa še razdaljo med presečiščema.

Tangenta parabole #23a

Izračunaj za kateri n bo dana premica tangenta parabole.

Tangenta parabole #24a

Izračunaj za kateri k bo dana premica tangenta parabole.

Vzporednica in tangenta #26c

Zapiši tangento na dano parabolo, če veš, da je vzporedna dani premici.

Simetrijska os #27a

Natančno nariši graf dane funkcije in zapiši enačbo njene simetrijske osi.

Tangenta #27b

Izračunaj za kateri n bo dana premica tangenta parabole.

Tri oblike enačbe premice #29

Zapišimo premico v vseh treh oblikah, če vemo, da poteka skozi presečišči danih funkcij.

Reši enačbo s parametrom #30a

Poišči rešitve dane enačbe, podane s parametrom m.

Enačba ima eno samo rešitev #31b

Za kateri parameter A ima enačba en samo rešitev?

Korena enačbe sta enaka #35a

Pri katerih vrednostih parametra m sta korena enačbe enaka?

Kdaj enačba nima rešitve? #37

Za katera realna števila m enačba nima realnih rešitev?

Morda te zanima tudi