0
  040 468 404            info@instruiraj.me

Največji izbor nalog z rešitvami in postopki

Preko 7.000 matematičnih nalog za srednješolske in gimnazijske programe.

Naloge so razporejene po letnikih in sklopih in zlahka najdete kar potrebujete.
Naloge so razporejene po težavnosti (od lažjih k težjim),
pri čemer je večina nalog je primernih za preverjanje znanja ali pripravo na test.

Na začetku nalog je podana osnovna teorija, ki jo potrebujete za reševanje.

Zakupite lahko le tisto, kar potrebujete in zato strošek ni velik.

Vse naloge so v celoti vidne in prijava ni potrebna.

Gimnazija, srednja in poklicna šola letnik

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

Izbirate lahko med nalogami z rešitvami, ki so namenjene učencem, ki že samostojno rešujejo naloge in potrebujejo le dodatne vaje za utrjevanje ali med nalogami s postopki, ki pa so namenjene učencem, ki še ne zmorejo ali težje samostojno rešujejo naloge in jih postopek z razlago vodi in usmerja.

Priprava na maturo nivo zahtevnosti

Poklicna matura
Splošna matura (ON) Splošna matura (VN)

Matura iz matematike je namenjena znanju snovi vseh letnikov. Potrebno je nalogo prepoznati in najti ustrezno pot za reševanje matematičnega problema.

Zato smo tukaj zbrali naloge, ki ne obsegajo le ene snovi, temveč gre za sestavljene naloge iz različnih področij matematike.

Matematika rešene naloge 1. letnika

Za vas smo pripravili zbirke matematičnih nalog razvrščene po poglavnjih.

Naravna in cela števila / 1. letnik
Deljivost naravnih in celih števil / 1. letnik
Osnove logike in teorije množic / 1. letnik
Racionalna števila / 1. letnik
Realna števila / 1. letnik
Linearna funkcija / 1. letnik
Geometrija v ravnini / 1. letnik
Podobnost / 63 nalog
Kotne funkcije / 84 nalog
Osnove statistike / 1. letnik
Urejanje in grupiranje podatkov / 0 nalog
Grafično prikazovanje podatkov / 0 nalog
5%
ceneje

Bi želeli imeti vse naloge 1. letnika v tiskani obliki?

Poleg elektronske oblike nalog vam ponujamo tudi možnost zakupa vseh nalog izbranega letnika v tiskani obliki.
Zbirka zajema rešene primere nalog 1. letnika, ki so trenutno na voljo za zakup v naši spletni trgovini.

Trenutno je na voljo 1981 nalog, razdeljenih v 651 sklopov.

Izbirate lahko med:

68,88 €
216,97 €
Priprava nalog v tiskani obliki in pošiljanje po pošti je brezplačno.
Po plačilu predračuna bomo naloge v tiskani obliki (špiralna vezava s hrbtom in naslovnico) poslali na vaš naslov preko običajne pošte.

Matematika rešene naloge 2. letnika

Za vas smo pripravili zbirke matematičnih nalog razvrščene po poglavnjih.

Kvadratna funkcija / 2. letnik
Kvadratna funkcija / 102 nalog
Vietovi formuli / 34 nalog
Kompleksna števila / 2. letnik
Eksponentna in logaritemska funkcija / 2. letnik
3%
ceneje

Bi želeli imeti vse naloge 2. letnika v tiskani obliki?

Poleg elektronske oblike nalog vam ponujamo tudi možnost zakupa vseh nalog izbranega letnika v tiskani obliki.
Zbirka zajema rešene primere nalog 2. letnika, ki so trenutno na voljo za zakup v naši spletni trgovini.

Trenutno je na voljo 1638 nalog, razdeljenih v 490 sklopov.

Izbirate lahko med:

58,15 €
183,18 €
Priprava nalog v tiskani obliki in pošiljanje po pošti je brezplačno.
Po plačilu predračuna bomo naloge v tiskani obliki (špiralna vezava s hrbtom in naslovnico) poslali na vaš naslov preko običajne pošte.

Rešimo tudi tvoje naloge priskrbi si mesečni ali letni zakup

Poleg že pripravljenih nalog, ki jih lahko zakupite, vam v novem šolskem letu ponujamo tudi možnost mesečnih ali letnih zakupov.

Matematika rešene naloge 3. letnika

Za vas smo pripravili zbirke matematičnih nalog razvrščene po poglavnjih.

Eksponentna in logaritemska funkcija / 3. letnik
Polinomi in racionalne funkcije / 3. letnik
Graf polinoma / 46 nalog
Stožnice / 3. letnik
Krožnica / 79 nalog
Elipsa / 46 nalog
Hiperbola / 47 nalog
Parabola / 33 nalog
Trigonometrija / 3. letnik
Metrična geometrija v ravnini / 3. letnik
Razreševanje trikotnika / 0 nalog
Ploščina in obseg pravokotnika in paralelograma / 0 nalog
Ploščina in obseg trapeza in deltoida / 0 nalog
Ploščina in obseg pravilnega n-kotnika / 0 nalog
Krog / 0 nalog
Metrična geometrija v prostoru / 3. letnik
Prizma / 51 nalog
Piramida / 0 nalog
Valj / 26 nalog
Stožec / 28 nalog
Krogla in mešane naloge / 0 nalog
4%
ceneje

Bi želeli imeti vse naloge 3. letnika v tiskani obliki?

Poleg elektronske oblike nalog vam ponujamo tudi možnost zakupa vseh nalog izbranega letnika v tiskani obliki.
Zbirka zajema rešene primere nalog 3. letnika, ki so trenutno na voljo za zakup v naši spletni trgovini.

Trenutno je na voljo 1364 nalog, razdeljenih v 417 sklopov.

Izbirate lahko med:

47,93 €
150,97 €
Priprava nalog v tiskani obliki in pošiljanje po pošti je brezplačno.
Po plačilu predračuna bomo naloge v tiskani obliki (špiralna vezava s hrbtom in naslovnico) poslali na vaš naslov preko običajne pošte.

Matematika rešene naloge 4. letnika

Za vas smo pripravili zbirke matematičnih nalog razvrščene po poglavnjih.

Zaporedja / 4. letnik
Kombinatorika / 4. letnik
Permutacije / 84 nalog
Variacije / 60 nalog
Kombinacije / 40 nalog
Binomski izrek / 33 nalog
Verjetnosti račun / 4. letnik
Osnove statistike / 4. letnik
Urejanje in grupiranje podatkov / 0 nalog
Grafično prikazovanje podatkov / 0 nalog
7%
ceneje

Bi želeli imeti vse naloge 4. letnika v tiskani obliki?

Poleg elektronske oblike nalog vam ponujamo tudi možnost zakupa vseh nalog izbranega letnika v tiskani obliki.
Zbirka zajema rešene primere nalog 4. letnika, ki so trenutno na voljo za zakup v naši spletni trgovini.

Trenutno je na voljo 1558 nalog, razdeljenih v 551 sklopov.

Izbirate lahko med:

53,03 €
167,05 €
Priprava nalog v tiskani obliki in pošiljanje po pošti je brezplačno.
Po plačilu predračuna bomo naloge v tiskani obliki (špiralna vezava s hrbtom in naslovnico) poslali na vaš naslov preko običajne pošte.