040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Deljivost naravnih in celih števil
Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik
Izbrano poglavje 'Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik' zajema 73 rešenih primerov s postopki ter 15 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Največji skupni delitelj števil a in b je največje število od tistih, ki hkrati delijo števili a in b. Označimo ga z D(a,b). Najmanjši skupni večkratnik števil a in b je najmanjše število od tistih, ki so deljiva s številoma a in b. Zapišemo ga z v(a,b).

Elektronska oblika nalog s postopki 8,42 € z DDV

Koda izdelka: 01-02-04

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 34,98 € z DDV

Koda izdelka: 01-02-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Deljivost naravnih in celih števil: Relacija deljivosti
+ Deljivost naravnih in celih števil: Kriterij deljivosti
+ Deljivost naravnih in celih števil: Osnovni izrek o deljenju
+ Deljivost naravnih in celih števil: Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Deljivost naravnih in celih števil. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Video teorija v pripravi ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Evklidov algoritem #2

S pomočjo Evdklidovega algoritma izračunamo skupni delitelj dveh števil.

Najmanjši skupni večkratnik in največji skupni delitelj dveh števil #5a

Najmanjši skupni večkratnik in največji skupni delitelj poiščemo tako, da dani števili najprej zapišemo kot produkt potenc praštevil.

Najmanjši skupni večkratnik in največji skupni delitelj dveh števil #5d

Najmanjši skupni večkratnik in največji skupni delitelj poiščemo tako, da dana števila najprej zapišemo kot produkt potenc praštevil.

Besedilna naloga #6

V besedilni nalogi moramo opaziti, da nam bo pri iskanju rešitve pomagalo znanje o najmanjšem skupnem večkratniku.

Najmanjši skupni večkratnik in največji skupni delitelj treh števil #9a

Najmanjši skupni večkratnik in največji skupni delitelj poiščemo tako, da dana števila najprej zapišemo kot produkt potenc praštevil.

Najmanjši skupni večkratnik in največji skupni delitelj dveh izrazov #10a

V izrazu imamo produkt, zato lahko najmanjši skupni večkratnik in največji skupni delitelj samo izpišemo.

Delitelji izraza #13

Če želimo poiskati delitelje danega izraza, moramo izraz najprej razstaviti.

Najmanjši skupni večkratnik in največji skupni delitelj dveh izrazov #14a

Če želimo poiskati najmanjši skupni večkratnik in največji skupni delitelj danih izrazov, moramo dana izraza najprej razstaviti.

Najmanjši skupni večkratnik in največji skupni delitelj dveh izrazov #14f

Izraza moramo najprej poenostaviti, šele potem ju razstavimo in poiščemo najmanjši skupni večkratnik in največji skupni delitelj.

Najmanjši skupni večkratnik in največji skupni delitelj dveh izrazov #15

Imamo dva različna izraza, enega imamo zapisanega kot produkt, drugega pa kot vsoto. Prvi izraz zapišemo kot poenostavljen produkt potenc, drugega pa razstavimo.

Najmanjši skupni večkratnik in največji skupni delitelj treh izrazov #16

Če želimo poiskati najmanjši skupni večkratnik in največji skupni delitelj danih izrazov, moramo dane izraze najprej razstaviti.

Najmanjši skupni večkratnik in največji skupni delitelj treh izrazov #18g

Če želimo poiskati najmanjši skupni večkratnik in največji skupni delitelj danih izrazov, moramo dane izraze najprej razstaviti.

Najmanjši skupni večkratnik in največji skupni delitelj treh izrazov #18k

Če želimo poiskati najmanjši skupni večkratnik in največji skupni delitelj danih izrazov, moramo dane izraze najprej razstaviti.

Najmanjši skupni večkratnik in največji skupni delitelj treh izrazov #18l

Če želimo poiskati najmanjši skupni večkratnik in največji skupni delitelj danih izrazov, moramo dane izraze najprej razstaviti.

Določi dve števili, če poznaš njun največji skupni delitelj in vsoto #19b

Naslednja naloga zahteva veliko razumevanja kaj je največji skupni delitelj dveh števil, kar moramo povezati z danimi podatki in pojmom tujega števila.

Te morda zanima tudi ...