040 468 404
  info@instruiraj.me
0

Matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

  040 468 404           info@instruiraj.me

Metrična geometrija v ravniniz rešitvami, postopki in razlago

Srednješolci se zopet vrnejo v ravnino, kjer ponovijo znanje ravninskih likov, se soočijo z računanjem obsegov in ploščin. Spoznajo tudi sinusni izrek ter Hornerjev algoritem.
Vse to znanje pa je osnova in utrditev za naslednje poglavje metrične geometrije.
Razreševanje trikotnika
Metrična geometrija v ravnini
Razreševanje trikotnika
Izbrano poglavje zajema primerov, razdeljenih v nalog.

Ploščina trikotnika je enaka polovični ploščini paralelograma z enako osnovnico in višino. Pri računanju s poljubnimi trikotniki ponovimo kosinusni izrek, spoznamo sinusni izrek ter Heronovo formulo za računanje ploščine poljubnega trikotnika, ko imemo podane vse tri stranice.

Elektronska oblika nalog s postopki 0,00 € z DDV

Koda izdelka: 03-05-01

Ob nakupu prejmete PDF datoteko z nalogami, ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki. Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja s (v nekaterih primerih) spremljajočo razlago.

Tiskana oblika celotnega poglavja 0,00 € z DDV

Koda izdelka: 03-05-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Metrična geometrija v ravnini: Razreševanje trikotnika
+ Metrična geometrija v ravnini: Ploščina in obseg pravokotnika ter paralelograma
+ Metrična geometrija v ravnini: Ploščina in obseg trapeza ter deltoida
+ Metrična geometrija v ravnini: Ploščina in obseg pravilnega n-kotnika
+ Metrična geometrija v ravnini: Krog

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Metrična geometrija v ravnini. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Veš kaj dobiš pri nalogah rešenih s postopki?

IZBRANI PRIMERI NALOG REŠENIH S POSTOPKI 3. letnik: metrična geomerija / piramida

Zakaj so naloge s postopki prava odločitev?

+ skrajšajo čas učenja;
+ nižji stroški / inštruktor ni potreben;
+ učenec lahko sam najde napako, kje v postopku reševanja se je zmotil;
+ postopki vodijo učenca do rešitve po pravi poti;
+ z zakupom nalog s postopki vam je na voljo individualni inštruktor;
+ naloge prejmete takoj po prejetem plačilu / datoteke so vaše in si jih lahko natisnete.

Ploščina in obseg pravokotnika ter paralelograma
Metrična geometrija v ravnini
Ploščina in obseg pravokotnika ter paralelograma
Izbrano poglavje zajema primerov, razdeljenih v nalog.

Računanje ploščine pravokotnika je osnova za računanje ploščin trikotnika, drugih štirikotnikov in na splošno večkotnikov. V tem poglavju ponovimo računanje s kvadratom, pravokotnikom, rombom in paralelogramom.

Elektronska oblika nalog s postopki 0,00 € z DDV

Koda izdelka: 03-05-02

Ob nakupu prejmete PDF datoteko z nalogami, ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki. Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja s (v nekaterih primerih) spremljajočo razlago.

Tiskana oblika celotnega poglavja 0,00 € z DDV

Koda izdelka: 03-05-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Metrična geometrija v ravnini: Razreševanje trikotnika
+ Metrična geometrija v ravnini: Ploščina in obseg pravokotnika ter paralelograma
+ Metrična geometrija v ravnini: Ploščina in obseg trapeza ter deltoida
+ Metrična geometrija v ravnini: Ploščina in obseg pravilnega n-kotnika
+ Metrična geometrija v ravnini: Krog

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Metrična geometrija v ravnini. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Ploščina in obseg trapeza ter deltoida
Metrična geometrija v ravnini
Ploščina in obseg trapeza ter deltoida
Izbrano poglavje zajema primerov, razdeljenih v nalog.

Za izračun ploščine trapeza in deltoida si zopet pomagamo s pravokotnikom in paralelogramom. Pri računanju v samem trapezu pa si pomagamo s kotnimi funkcijami ter kosinusnim ali sinusnim izrekom.

Elektronska oblika nalog s postopki 0,00 € z DDV

Koda izdelka: 03-05-03

Ob nakupu prejmete PDF datoteko z nalogami, ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki. Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja s (v nekaterih primerih) spremljajočo razlago.

Tiskana oblika celotnega poglavja 0,00 € z DDV

Koda izdelka: 03-05-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Metrična geometrija v ravnini: Razreševanje trikotnika
+ Metrična geometrija v ravnini: Ploščina in obseg pravokotnika ter paralelograma
+ Metrična geometrija v ravnini: Ploščina in obseg trapeza ter deltoida
+ Metrična geometrija v ravnini: Ploščina in obseg pravilnega n-kotnika
+ Metrična geometrija v ravnini: Krog

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Metrična geometrija v ravnini. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Ploščina in obseg pravilnega n-kotnika
Metrična geometrija v ravnini
Ploščina in obseg pravilnega n-kotnika
Izbrano poglavje zajema primerov, razdeljenih v nalog.

Pravilni n-kotnik je sestavljen iz n skladnih enakokrakih trikotnikov. Če znamo izračunati ploščino enega izmed teh trikotnikov, lahko izračunamo ploščino n-kotnika. Spoznali bomo tudi polmer včrtanega in očrtanega kroga večkotnika.

Elektronska oblika nalog s postopki 0,00 € z DDV

Koda izdelka: 03-05-04

Ob nakupu prejmete PDF datoteko z nalogami, ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki. Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja s (v nekaterih primerih) spremljajočo razlago.

Tiskana oblika celotnega poglavja 0,00 € z DDV

Koda izdelka: 03-05-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Metrična geometrija v ravnini: Razreševanje trikotnika
+ Metrična geometrija v ravnini: Ploščina in obseg pravokotnika ter paralelograma
+ Metrična geometrija v ravnini: Ploščina in obseg trapeza ter deltoida
+ Metrična geometrija v ravnini: Ploščina in obseg pravilnega n-kotnika
+ Metrična geometrija v ravnini: Krog

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Metrična geometrija v ravnini. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Krog
Metrična geometrija v ravnini
Krog
Izbrano poglavje zajema primerov, razdeljenih v nalog.

V krogu bomo iz obsega kroga spoznali računanje krožnega loka, iz ploščine kroga pa računanje krožnega izseka ter odseka.

Elektronska oblika nalog s postopki 0,00 € z DDV

Koda izdelka: 03-05-05

Ob nakupu prejmete PDF datoteko z nalogami, ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki. Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja s (v nekaterih primerih) spremljajočo razlago.

Tiskana oblika celotnega poglavja 0,00 € z DDV

Koda izdelka: 03-05-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Metrična geometrija v ravnini: Razreševanje trikotnika
+ Metrična geometrija v ravnini: Ploščina in obseg pravokotnika ter paralelograma
+ Metrična geometrija v ravnini: Ploščina in obseg trapeza ter deltoida
+ Metrična geometrija v ravnini: Ploščina in obseg pravilnega n-kotnika
+ Metrična geometrija v ravnini: Krog

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Metrična geometrija v ravnini. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).