040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

| |

Izbor matematičnih nalog z rešitvami in postopki

Preko 7.000 matematičnih nalog za srednješolske in gimnazijske programe.

1. letnik

Naravna in cela števila

Naravna in cela števila
Računanje z naravnimi in celimi števili
Izbrano poglavje 'Računanje z naravnimi in celimi števili' zajema 66 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-01-01

Naravna in cela števila
Potence z naravnimi eksponenti
Izbrano poglavje 'Potence z naravnimi eksponenti' zajema 106 rešenih primerov s postopki ter 20 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-01-02

Naravna in cela števila
Izrazi in razstavljanje
Izbrano poglavje 'Izrazi in razstavljanje' zajema 185 rešenih primerov s postopki ter 29 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-01-03

Naravna in cela števila
Številski sistemi
Izbrano poglavje 'Številski sistemi' zajema 36 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-01-04

Deljivost naravnih in celih števil

Deljivost naravnih in celih števil
Relacija deljivosti
Izbrano poglavje 'Relacija deljivosti' zajema 99 rešenih primerov s postopki ter 20 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-02-01

Deljivost naravnih in celih števil
Kriterij deljivosti
Izbrano poglavje 'Kriterij deljivosti' zajema 67 rešenih primerov s postopki ter 9 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-02-02

Deljivost naravnih in celih števil
Osnovni izrek o deljenju
Izbrano poglavje 'Osnovni izrek o deljenju' zajema 50 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-02-03

Deljivost naravnih in celih števil
Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik
Izbrano poglavje 'Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik' zajema 73 rešenih primerov s postopki ter 15 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-02-04

Osnove logike in teorije množic

Osnove logike in teorije množic
Izjave in izjavne povezave
Izbrano poglavje 'Izjave in izjavne povezave' zajema 45 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-03-01

Osnove logike in teorije množic
Množice in računanje z njimi
Izbrano poglavje 'Množice in računanje z njimi' zajema 97 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 28 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 01-03-02

Racionalna števila

Racionalna števila
Računske operacije z ulomki
Izbrano poglavje 'Računske operacije z ulomki' zajema 54 rešenih primerov s postopki ter 16 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-04-01

Racionalna števila
Algebrski ulomki
Izbrano poglavje 'Algebrski ulomki' zajema 122 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-04-02

Racionalna števila
Potence s celimi eksponenti
Izbrano poglavje 'Potence s celimi eksponenti' zajema 128 rešenih primerov s postopki ter 37 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-04-03

Racionalna števila
Ulomki in decimalni zapis
Izbrano poglavje 'Ulomki in decimalni zapis' zajema 55 rešenih primerov s postopki ter 11 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-04-04

Realna števila

Realna števila
Kvadratni in kubični koren
Izbrano poglavje 'Kvadratni in kubični koren' zajema 104 rešenih primerov s postopki ter 27 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-05-01

Realna števila
Linearne enačbe in obravnava linearnih enačb
Izbrano poglavje 'Linearne enačbe in obravnava linearnih enačb' zajema 110 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-05-02

Realna števila
Sistemi linearnih enačb z dvema ali več neznankami
Izbrano poglavje 'Sistemi linearnih enačb z dvema ali več neznankami' zajema 60 rešenih primerov s postopki ter 14 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-05-03

Realna števila
Interval in linearne neenačbe ter obravnava neenačb
Izbrano poglavje 'Interval in linearne neenačbe ter obravnava neenačb' zajema 56 rešenih primerov s postopki ter 16 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-05-04

Realna števila
Absolutna vrednost
Izbrano poglavje 'Absolutna vrednost' zajema 55 rešenih primerov s postopki ter 29 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-05-05

Realna števila
Približki in napake
Izbrano poglavje 'Približki in napake' zajema 38 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 14 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 01-05-06

Realna števila
Sklepni in procentni račun
Izbrano poglavje 'Sklepni in procentni račun' zajema 63 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 50 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 01-05-07

Linearna funkcija

Linearna funkcija
Koordinatni sistem
Izbrano poglavje 'Koordinatni sistem' zajema 40 rešenih primerov s postopki ter 18 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-06-01

Linearna funkcija
Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
Izbrano poglavje 'Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika' zajema 73 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-06-02

Linearna funkcija
Funkcija in njene lastnosti
Izbrano poglavje 'Funkcija in njene lastnosti' zajema 29 rešenih primerov s postopki ter 8 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-06-03

Linearna funkcija
Graf linearne funkcije
Izbrano poglavje 'Graf linearne funkcije' zajema 82 rešenih primerov s postopki ter 26 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-06-04

Linearna funkcija
Enačba premice v ravnini
Izbrano poglavje 'Enačba premice v ravnini' zajema 83 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 33 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 01-06-05


2. letnik

Geometrija v ravnini in kotne funkcije

Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Osnovni pojmi in trikotniki
Izbrano poglavje 'Osnovni pojmi in trikotniki' zajema 46 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 22 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 02-01-01

Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Krožnica in krog
Izbrano poglavje 'Krožnica in krog' zajema 45 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 34 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 02-01-02

Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Štirikotniki in pravilni n-kotniki
Izbrano poglavje 'Štirikotniki in pravilni n-kotniki' zajema 34 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 19 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 02-01-03

Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Podobnost
Izbrano poglavje 'Podobnost' zajema 69 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 44 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 02-01-04

Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Kotne funkcije
Izbrano poglavje 'Kotne funkcije' zajema 115 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 50 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 02-01-05

Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Razširitev pojma kotnih funkcij do polnega kota
Izbrano poglavje 'Razširitev pojma kotnih funkcij do polnega kota' zajema 23 rešenih primerov s postopki ter 13 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-01-06

Vektorji

Vektorji
Računske operacije med vektorji in razmerja
Izbrano poglavje 'Računske operacije med vektorji in razmerja' zajema 69 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 26 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 02-02-01

Vektorji
Baza prostora in skalarni produkt
Izbrano poglavje 'Baza prostora in skalarni produkt' zajema 67 rešenih primerov s postopki ter 22 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-02-02

Vektorji
Vektorji v pravokotnem koordinatnem sistemu
Izbrano poglavje 'Vektorji v pravokotnem koordinatnem sistemu' zajema 155 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 73 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 02-02-03

Vektorji
Kosinusni izrek
Izbrano poglavje 'Kosinusni izrek' zajema 27 rešenih primerov s postopki ter 11 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-02-04

Potence in koreni

Potence in koreni
Ponovitev potenc s celimi eksponenti
Izbrano poglavje 'Ponovitev potenc s celimi eksponenti' zajema 144 rešenih primerov s postopki ter 37 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-03-01

Potence in koreni
Ponovitev kvadratnega in kubičnega korena
Izbrano poglavje 'Ponovitev kvadratnega in kubičnega korena' zajema 115 rešenih primerov s postopki ter 27 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-03-02

Potence in koreni
Koreni poljubnih stopenj
Izbrano poglavje 'Koreni poljubnih stopenj' zajema 84 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-03-03

Potence in koreni
Iracionalna enačba
Izbrano poglavje 'Iracionalna enačba' zajema 64 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-03-04

Potence in koreni
Potence z racionalnimi eksponenti
Izbrano poglavje 'Potence z racionalnimi eksponenti' zajema 83 rešenih primerov s postopki ter 21 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-03-05

Funkcija

Funkcija
Funkcija, njene lastnosti in inverzna funkcija
Izbrano poglavje 'Funkcija, njene lastnosti in inverzna funkcija' zajema 92 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-04-01

Funkcija
Transformacije funkcij
Izbrano poglavje 'Transformacije funkcij' zajema 32 rešenih primerov s postopki ter 9 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-04-02

Funkcija
Potenčna funkcija
Izbrano poglavje 'Potenčna funkcija' zajema 65 rešenih primerov s postopki ter 16 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-04-03

Funkcija
Korenska funkcija
Izbrano poglavje 'Korenska funkcija' zajema 28 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-04-04

Kvadratna funkcija

Kvadratna funkcija
Lastnosti in graf kvadratne funkcije
Izbrano poglavje 'Lastnosti in graf kvadratne funkcije' zajema 140 rešenih primerov s postopki ter 44 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-05-01

Kvadratna funkcija
Ničle kvadratne funkcije in kvadratna enačba
Izbrano poglavje 'Ničle kvadratne funkcije in kvadratna enačba' zajema 125 rešenih primerov s postopki ter 36 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-05-02

Kvadratna funkcija
Vietovi formuli
Izbrano poglavje 'Vietovi formuli' zajema 34 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-05-03

Kvadratna funkcija
Kvadratna neenačba
Izbrano poglavje 'Kvadratna neenačba' zajema 57 rešenih primerov s postopki ter 16 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-05-04

Kompleksna števila

Kompleksna števila
Množica kompleksnih števil
Izbrano poglavje 'Množica kompleksnih števil' zajema 53- rešenih primerov s postopki ter 20 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-06-01

Kompleksna števila
Konjugirano kompleksno število in absolutna vrednost kompleksnega števila
Izbrano poglavje 'Konjugirano kompleksno število in absolutna vrednost kompleksnega števila' zajema 56-k rešenih primerov s postopki ter 18 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-06-02

Eksponentna in logaritemska funkcija

Eksponentna in logaritemska funkcija
Eksponentna funkcija
Izbrano poglavje 'Eksponentna funkcija' zajema 63 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 18 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 02-07-01

Eksponentna in logaritemska funkcija
Eksponentna enačba in neenačba
Izbrano poglavje 'Eksponentna enačba in neenačba' zajema 110 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 17 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 02-07-02

Eksponentna in logaritemska funkcija
Logaritemska funkcija
Izbrano poglavje 'Logaritemska funkcija' zajema 48 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 9 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 02-07-03

Eksponentna in logaritemska funkcija
Pravila za računanje z logaritmi
Izbrano poglavje 'Pravila za računanje z logaritmi' zajema 46 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 9 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 02-07-04

Eksponentna in logaritemska funkcija
Logaritemska enačba
Izbrano poglavje 'Logaritemska enačba' zajema 114 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 19 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 02-07-05


3. letnik

Polinomi in racionalne funkcije

Polinomi in racionalne funkcije
Operacije v množici polinomov
Izbrano poglavje 'Operacije v množici polinomov' zajema 60 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-02-01

Polinomi in racionalne funkcije
Ničle polinoma in razcepna oblika polinoma
Izbrano poglavje 'Ničle polinoma in razcepna oblika polinoma' zajema 56 rešenih primerov s postopki ter 13 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-02-02

Polinomi in racionalne funkcije
Graf polinoma
Izbrano poglavje 'Graf polinoma' zajema 46 rešenih primerov s postopki ter 6 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-02-03

Polinomi in racionalne funkcije
Reševanje enačb in neenačb višje stopnje
Izbrano poglavje 'Reševanje enačb in neenačb višje stopnje' zajema 45 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 17 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 03-02-04

Polinomi in racionalne funkcije
Graf racionalne funkcije
Izbrano poglavje 'Graf racionalne funkcije' zajema 41 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 10 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 03-02-05

Polinomi in racionalne funkcije
Racionalne enačbe in neenačbe
Izbrano poglavje 'Racionalne enačbe in neenačbe' zajema 96 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 22 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 03-02-06

Stožnice

Stožnice
Krožnica
Izbrano poglavje 'Krožnica' zajema 79 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 26 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 03-03-01

Stožnice
Elipsa
Izbrano poglavje 'Elipsa' zajema 46 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 16 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 03-03-02

Stožnice
Hiperbola
Izbrano poglavje 'Hiperbola' zajema 47 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 18 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 03-03-03

Stožnice
Parabola
Izbrano poglavje 'Parabola' zajema 33 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 10 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 03-03-04

Stožnice
Mešane naloge iz stožnic
Izbrano poglavje 'Mešane naloge iz stožnic' zajema 47 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 21 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 03-03-05

Trigonometrija

Trigonometrija
Kotne funkcije poljubno velikega kota
Izbrano poglavje 'Kotne funkcije poljubno velikega kota' zajema 23 rešenih primerov s postopki ter 6 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-04-01

Trigonometrija
Grafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens
Izbrano poglavje 'Grafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens' zajema 62 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 18 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 03-04-02

Trigonometrija
Adicijski izreki in dvojni koti
Izbrano poglavje 'Adicijski izreki in dvojni koti' zajema 50 rešenih primerov s postopki ter 11 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-04-03

Trigonometrija
Trigonometrične enačbe
Izbrano poglavje 'Trigonometrične enačbe' zajema 74 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 13 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 03-04-04

Trigonometrija
Naklonski kot premice in kot med dvema premicama
Izbrano poglavje 'Naklonski kot premice in kot med dvema premicama' zajema 37 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 16 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 03-04-05

Metrična geometrija v ravnini

Metrična geometrija v ravnini
Ploščina in obseg pravokotnika ter paralelograma
Izbrano poglavje 'Ploščina in obseg pravokotnika ter paralelograma' zajema 51 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 30 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 03-05-01

Metrična geometrija v ravnini
Ploščina in obseg trikotnika
Izbrano poglavje 'Ploščina in obseg trikotnika' zajema 19 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 13 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 03-05-02

Metrična geometrija v ravnini
Razreševanje trikotnika
Izbrano poglavje 'Razreševanje trikotnika' zajema 36 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 21 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 03-05-03

Metrična geometrija v prostoru

Metrična geometrija v prostoru
Prizma
Izbrano poglavje 'Prizma' zajema 56 rešenih primerov s postopki ter 14 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-06-01

Metrična geometrija v prostoru
Piramida
Izbrano poglavje 'Piramida' zajema 29 rešenih primerov s postopki ter 5 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-06-02

Metrična geometrija v prostoru
Valj
Izbrano poglavje 'Valj' zajema 26 rešenih primerov s postopki ter 5 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-06-03

Metrična geometrija v prostoru
Stožec
Izbrano poglavje 'Stožec' zajema 28 rešenih primerov s postopki ter 4 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-06-04

Metrična geometrija v prostoru
Krogla in mešane naloge
Izbrano poglavje 'Krogla in mešane naloge' zajema 27 rešenih primerov s postopki ter 3 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-06-05


4. letnik

Zaporedja

Zaporedja
Zaporedja in njihove lastnosti
Izbrano poglavje 'Zaporedja in njihove lastnosti' zajema 101 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 35 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-01-01

Zaporedja
Aritmetično zaporedje
Izbrano poglavje 'Aritmetično zaporedje' zajema 83 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 42 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-01-02

Zaporedja
Geometrijsko zaporedje
Izbrano poglavje 'Geometrijsko zaporedje' zajema 67 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 24 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-01-03

Zaporedja
Neskončna geometrijska vrsta in mešane naloge iz zaporedij
Izbrano poglavje 'Neskončna geometrijska vrsta in mešane naloge iz zaporedij' zajema 51 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 20 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-01-04

Kombinatorika

Kombinatorika
Permutacije
Izbrano poglavje 'Permutacije' zajema 84 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 44 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-02-01

Kombinatorika
Variacije
Izbrano poglavje 'Variacije' zajema 60 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 26 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-02-02

Kombinatorika
Kombinacije
Izbrano poglavje 'Kombinacije' zajema 40 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 16 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-02-03

Kombinatorika
Binomski izrek
Izbrano poglavje 'Binomski izrek' zajema 34 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 24 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-02-04

Verjetnostni račun

Verjetnostni račun
Računanje verjetnosti
Izbrano poglavje 'Računanje verjetnosti' zajema 99 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 39 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-03-01

Verjetnostni račun
Pogojna verjetnost in verjetnost produkta
Izbrano poglavje 'Pogojna verjetnost in verjetnost produkta' zajema 82 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 27 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-03-02

Verjetnostni račun
Zaporedje neodvisnih poskusov (Bernoullijev obrazec)
Izbrano poglavje 'Zaporedje neodvisnih poskusov (Bernoullijev obrazec)' zajema 11 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 7 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-03-03

Zveznost in limita funkcije

Zveznost in limita funkcije
Računanje s funkcijami in kompozitum
Izbrano poglavje 'Računanje s funkcijami in kompozitum' zajema 59 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 19 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-05-01

Zveznost in limita funkcije
Zveznost funkcije in njena limita
Izbrano poglavje 'Zveznost funkcije in njena limita' zajema 39 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 13 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-05-02

Zveznost in limita funkcije
Računanje vrednosti limit
Izbrano poglavje 'Računanje vrednosti limit' zajema 109 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 14 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-05-03

Odvod

Odvod
Definicija odvoda in osnovna pravila za odvajanje
Izbrano poglavje 'Definicija odvoda in osnovna pravila za odvajanje' zajema 46 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 12 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-06-01

Odvod
Uporaba odvoda (tangenta, normala, kot med funkcijami)
Izbrano poglavje 'Uporaba odvoda (tangenta, normala, kot med funkcijami)' zajema 70 rešenih primerov s postopki ter 16 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-06-02

Odvod
Stacionarne točke, naraščanje in padanje funkcij
Izbrano poglavje 'Stacionarne točke, naraščanje in padanje funkcij' zajema 81 rešenih primerov s postopki ter 5 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-06-03

Odvod
Odvod sestavljene in inverzne funkcije
Izbrano poglavje 'Odvod sestavljene in inverzne funkcije' zajema 56 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 13 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-06-04

Odvod
Odvod implicitnih funkcij
Izbrano poglavje 'Odvod implicitnih funkcij' zajema 47 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 16 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-06-05

Odvod
Odvod trigonometričnih funkcij
Izbrano poglavje 'Odvod trigonometričnih funkcij' zajema 55 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 18 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-06-06

Odvod
Odvod logoritemske in eksponentne funkcije
Izbrano poglavje 'Odvod logoritemske in eksponentne funkcije' zajema 84 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 28 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-06-07

Odvod
Drugi odvod in njegov geometrijski pomen
Izbrano poglavje 'Drugi odvod in njegov geometrijski pomen' zajema 11 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 5 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-06-08

Odvod
Ekstremalni problemi in diferencial funkcije
Izbrano poglavje 'Ekstremalni problemi in diferencial funkcije' zajema 25 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 15 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-06-09

Nedoločeni in določeni integral

Nedoločeni in določeni integral
Nedoločeni integral
Izbrano poglavje 'Nedoločeni integral' zajema 69 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 10 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-07-01

Nedoločeni in določeni integral
Določeni integral
Izbrano poglavje 'Določeni integral' zajema 11 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 6 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-07-02

Nedoločeni in določeni integral
Uporaba določenega integrala za izračun ploščine
Izbrano poglavje 'Uporaba določenega integrala za izračun ploščine' zajema 61 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 25 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-07-03