040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.6 od 5.0 [ #14 ]
Eksponentna in logaritemska funkcija
Logaritemska funkcija

Logaritemska funkcija je inverzna eksponentni funkciji. Njen graf dobimo tako, da eksponentno funkcijo prezrcalimo čez simetralo lihih kvadrantov.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 3,80 € z DDV

Koda izdelka: 02-07-03

Ob zakupu poglavja 'Logaritemska funkcija' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
9
primeri s postopki
33
video teorije
2
video primeri
13
Dve video teoriji ...
video vsebine
Logaritemska funkcija in točka #1

Poišči logaritemsko funkcijo, katere graf poteka skozi dano točko.

Zrcaljenja grafov logaritemske funkcije #2b

V isti koordinatni sistem nariši grafe danih funkcij.

Premiki grafov logaritemske funkcije #2c

V isti koordinatni sistem nariši grafe danih funkcij.

Raztegi grafov logaritemske funkcije #2d

V isti koordinatni sistem nariši grafe danih funkcij.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Lastnosti in graf logaritemske funkcije #5b

S pomočjo znznja o zrcaljenjih, raztegih, premikih bomo narisali graf logaritemske funkcije z osnovo 10 in razbrali lastnosti.

Lastnosti in graf logaritemske funkcije #5c

S pomočjo znznja o zrcaljenjih, raztegih, premikih bomo narisali graf logaritemske funkcije z osnovo 1/2 in razbrali lastnosti.

Lastnosti in graf logaritemske funkcije #5e

S pomočjo znznja o zrcaljenjih, raztegih, premikih bomo narisali graf logaritemske funkcije z osnovo 1/5 in razbrali lastnosti.

Lastnosti in graf logaritemske funkcije #5f

S pomočjo znznja o zrcaljenjih, raztegih, premikih bomo narisali graf logaritemske funkcije z osnovo e in razbrali lastnosti.

Lastnosti in graf logaritemske funkcije #5h

S pomočjo znznja o zrcaljenjih, raztegih, premikih bomo narisali graf logaritemske funkcije z osnovo 4 in razbrali lastnosti.

Inverzna funkcija #6f

Zapiši inverzno funkcijo dani logaritemski funkciji.

Logaritemska funkcija in ordinatna os #8a

Določi osnovo logaritemske funkcije tako, da njen graf seka ordinatno os pri 1.

Logaritemska funkcija in ničla #9a

Izračunaj ničle logaritemske funkcije.

Logaritemska funkcija in njeno definicijsko območje #9b

Določi definicijsko območje funkcije.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.

 

Brezplačno svetovanje
za starše