040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.6 od 5.0 [ #11 ]
Eksponentna in logaritemska funkcija
Logaritemska enačba in neenačba

V logaritemski enačbi neznanka nastopa v logaritmandu. Pri reševanju logaritemskih enačb uporabljamo pravila za računanje z logaritmi. Na koncu moramo za dobljene rešitve opraviti preizkus. Logaritemske neenačbe rešujemo grafično.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 15,33 € z DDV

Koda izdelka: 02-07-05

Ob zakupu poglavja 'Logaritemska enačba in neenačba' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
25
primeri s postopki
133
video teorije
1
video primeri
54
Ena video teorija ...
Reši enačbo po definiciji logaritma #1a

Ko rešujemo logaritemkse enačbe, je rešitev treba premisliti oziroma narediti preizkus.

Reši enačbo po definiciji logaritma #1i

Ko rešujemo logaritemkse enačbe, je rešitev treba premisliti oziroma narediti preizkus.

Reši enačbo po definiciji logaritma #1k

Ko rešujemo logaritemkse enačbe, je rešitev treba premisliti oziroma narediti preizkus.

Reši enačbo po definiciji logaritma #1m

Ko rešujemo logaritemkse enačbe, je rešitev treba premisliti oziroma narediti preizkus.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Reši enačbo po definiciji logaritma #1o

Ko rešujemo logaritemkse enačbe, je rešitev treba premisliti oziroma narediti preizkus.

Reši enačbo po definiciji logaritma #2a

Ko rešujemo logaritemkse enačbe, je rešitev treba premisliti oziroma narediti preizkus.

Reši enačbo po definiciji logaritma #2b

Ko rešujemo logaritemkse enačbe, je rešitev treba premisliti oziroma narediti preizkus.

Reši enačbo po definiciji logaritma #2c

Ko rešujemo logaritemkse enačbe, je rešitev treba premisliti oziroma narediti preizkus.

Reši enačbo po definiciji logaritma #2e

Ko rešujemo logaritemkse enačbe, je rešitev treba premisliti oziroma narediti preizkus.

Reši enačbo po definiciji logaritma #2f

Ko rešujemo logaritemkse enačbe, je rešitev treba premisliti oziroma narediti preizkus.

Reši enačbo po definiciji logaritma #2i

Ko rešujemo logaritemkse enačbe, je rešitev treba premisliti oziroma narediti preizkus.

Reši enačbo po definiciji logaritma #2k

Ko rešujemo logaritemkse enačbe, je rešitev treba premisliti oziroma narediti preizkus.

Reši enačbo po definiciji logaritma #2n

Ko rešujemo logaritemske enačbe, je rešitev treba premisliti oziroma narediti preizkus.

Reši enačbo po definiciji logaritma 3a

Pri dani enačbi najprej odpravimo tretji koren.

Reši enačbo po definiciji logaritma #3b

Kljub temu, da imamo v neačbi dva logaritma, jo rešujemo s pomočjo definicije logaritma.

Reši enačbo po definiciji logaritma #3c

Ob reševanju logaritemske enačbe dobimo eksponentno enačbo.

Reši enačbo po definiciji logaritma #3d

Ob reševanju logaritemske enačbe dobimo eksponentno enačbo, ki jo bomo rešili s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Izračunaj x #4

S pomočjo pravil računanja z logaritmi in definicije, bomo rešili dano enačbo.

Antilogaritmiraj #5a

S pomočjo pravil računanja z logaritmi in antilogaritmiranja, bomo rešili dano enačbo.

Antilogaritmiraj #5d

S pomočjo pravil računanja z logaritmi in antilogaritmiranja, bomo rešili dano enačbo.

Reši enačbo #6a

Ko računamo z ulomki, jih ne želimo imeti zapisana kot celi in ulomljeni del, temveč samo z ulomkovo črto, števcem in imenovalcem.

Reši enačbo #6b

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi rešimo enačbo.

Reši enačbo #6e

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi rešimo enačbo.

Reši enačbo #6o

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi rešimo enačbo.

Reši enačbo #6r

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi rešimo enačbo.

Reši enačbo #6t

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi rešimo enačbo.

Reši enačbo #7a

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi rešimo enačbo.

Reši enačbo #7c

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi rešimo enačbo.

Reši enačbo #7j

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi rešimo enačbo.

Reši enačbo #7l

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi rešimo enačbo.

Reši enačbo #8

Med računanjem z logaritmi pridemo v eksponentno enačbo.

Prehod na novo osnovo #9b

Dano enačbo bomo rešili s pomočjo prehoda na novo osnovo.

Uvedba nove spremenljivke #10a

S pomočjo uvedbe nove spremenljivje rešimo kvadratno enačbo.

Uvedba nove spremenljivke #10c

S pomočjo uvedbe nove spremenljivje rešimo kvadratno enačbo.

Uvedba nove spremenljivke #10g

S pomočjo uvedbe nove spremenljivje rešimo kvadratno enačbo.

Uvedba nove spremenljivke #10h

S pomočjo uvedbe nove spremenljivje rešimo kvadratno enačbo.

Reši eksponentno enačbo #11a

S pomočjo logaritmiranja rešimo enačbo.

Reši eksponentno enačbo #11f

S pomočjo logaritmiranja rešimo enačbo.

Ničla funkcije #14a

S pomočjo definicije logaritma izračunamo ničlo funkcije.

Presečišče funkcije in premice #14b

Ko iščemo presečišče, rešujemo logaritemsko enačbo.

Reši enačbo #16

S pomočjo definicije logaritma in logaritmiranja rešimo dano enačbo.

Definicijsko območje in zaloga vrednosti #17a

Logaritemski funkciji določimo omenjene lastnosti.

Kdaj je logaritemska funkcija pozitivna #17d

Z znanjem o definiciji logaritma naloga ne bo težka.

Definicijsko območje, ničle in začetna vrednost #18

Logaritemski funkciji moramo določiti naštete lastnosti.

Inverzna funkcija #22a

S pomočjo definicije logaritma izračunamo ničlo funkcije.

Logaritemska neenačba #23a

Logaritemsko neenačbo rešujemo grafično.

Logaritemska neenačba #23b

Logaritemsko neenačbo rešujemo grafično.

Logaritemska neenačba #23c

Logaritemsko neenačbo rešujemo grafično.

Logaritemska neenačba #23e

Logaritemsko neenačbo rešujemo grafično.

Definicijsko območje funkcije #24a

Za iskanje definicijskega območja funkcij, moramo funkcije dobro poznati.

Definicijsko območje funkcije #24b

Za iskanje definicijskega območja funkcij, moramo funkcije dobro poznati.

Definicijsko območje funkcije #24c

Za iskanje definicijskega območja funkcij, moramo funkcije dobro poznati.

Definicijsko območje funkcije #24d

Za iskanje definicijskega območja funkcij, moramo funkcije dobro poznati.

Definicijsko območje funkcije #24e

Za iskanje definicijskega območja funkcij, moramo funkcije dobro poznati.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.

 

Brezplačno svetovanje
za starše