040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

| |
Realna števila
Linearne enačbe in obravnava linearnih enačb
Izbrano poglavje 'Linearne enačbe in obravnava linearnih enačb' zajema 110 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Rešitev linearne enačbe je realno število, pri katerem je vrednost izraza na levi strani enaka vrednosti izraza na desni. Rešitev sistema dveh linearnih enačb z dvema neznankama je urejen par števil (x,y), ki zadošča obema enačbama.

Elektronska oblika nalog s postopki 12,68 € z DDV

Koda izdelka: 01-05-02

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 58,83 € z DDV

Koda izdelka: 01-05-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Realna števila: Kvadratni in kubični koren
+ Realna števila: Linearne enačbe in obravnava linearnih enačb
+ Realna števila: Sistemi linearnih enačb z dvema ali več neznankami
+ Realna števila: Interval in linearne neenačbe ter obravnava neenačb
+ Realna števila: Absolutna vrednost
+ Realna števila: Približki in napake
+ Realna števila: Sklepni in procentni račun

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Realna števila. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Video teorija v pripravi ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Linearna enačba #1a

Pri reševanju linearnih enačb na eno stran enakosti damo člene, ki vsebujejo x, na drugo pa števila.

Besedilna naloga #2

Ko izpišemo podatke besedilne naloge in jih povežemo, dobimo linearno enačbo.

Reši enačbo #3a

Pri reševanju enačbe ponovimo kvadrat vsote dvočlenika in razliko kvadratov.

Reši enačbo #4a

Pri reševanju enačbe ponovimo kub razlike dvočlenika.

Reši enačbo #5a

Ulomke s števili v imenovalcu najprej poenostavimo tako, da z množenjem enačbe ulomke odpravimo.

Besedilna naloga #6

Ko izpišemo podatke besedilne naloge in jih povežemo, dobimo linearno enačbo.

Reši enačbo #10a

Ulomke s števili v imenovalcu najprej poenostavimo tako, da z množenjem enačbe ulomke odpravimo.

Reši enačbo #11a

Ulomke s števili v imenovalcu najprej poenostavimo tako, da z množenjem enačbe ulomke odpravimo.

Reši enačbo #14a

Ulomke z neznanko v imenovalcu najprej poenostavimo tako, da z množenjem enačbe ulomke odpravimo. Ne pozabimo pa, da enačbe ne smemo množiti z 0.

Reši enačbo #15c

Ulomke z neznanko v imenovalcu najprej poenostavimo tako, da z množenjem enačbe ulomke odpravimo. Ne pozabimo pa, da enačbe ne smemo množiti z 0.

Reši enačbo #16c

Ulomke z neznanko v imenovalcu najprej poenostavimo tako, da z množenjem enačbe ulomke odpravimo. Ne pozabimo pa, da enačbe ne smemo množiti z 0.

Reši enačbo #16f

Ulomke z neznanko v imenovalcu najprej poenostavimo tako, da z množenjem enačbe ulomke odpravimo. Ne pozabimo pa, da enačbe ne smemo množiti z 0.

Pokaži, da enačba nima rešitev #17b

Najprej premislimo, kdaj enačba obstaja. Ko enačbo rešimo, preverimo, če za dano rešitev enačba velja.

Reši enačbo #18b

Ob reševanju enačbe ponovimo potence s celimi eksponenti.

Reši enačbo #18e

Ob reševanju enačbe ponovimo potence s celimi eksponenti.

Reši enačbo, in rezultat racionaliziraj #19a

Pri reševanju enačbe ponovimo računanje s koreni.

Reši enačbo, in rezultat racionaliziraj #19b

Pri reševanju enačbe ponovimo računanje s koreni in potencami s celimi eksponenti.

Reši razcepno enačbo #20a

Pri razcepni enačbi damo vse člene enačbe na eno stran enakosti in izraz razstavimo.

Reši razcepno enačbo #20b

Pri reševanju enačbe ponovimo kvadrat razlike dvočlenika.

Reši razcepno enačbo #20k

Pri reševanju enačbe ponovimo računanje potencami s celimi eksponenti.

Reši in obravnavaj enačbo #29a

Rešimo linearno enačbo glede na dani parameter a.

Reši in obravnavaj enačbo #30a

Rešimo linearno enačbo glede na dani parameter a.

Reši in obravnavaj enačbo #31a

Rešimo linearno enačbo glede na dana parametra a in b.

Morda te zanima tudi