040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|

Linearna funkcijas postopki repevanja in video razlago

Poglavje linearne funkcije zopet poseže po osnovnošolskem spominu risanja premice, ki jo nadgradi s vsemi tremi oblikami enačb premic ter računanja z njimi. Obnovi znanje koordinatnega sistema v ravnini, računanja razdalj med točkama in ploščino trikotnika. Seveda se vse naloge nadgradijo z razširjenim razmišljanjem in povezovanjem snovi in dobljenega znanja.
sklopi nalog
101
primeri s postopki
307
video teorije
2
video primeri
79

Linearna funkcija
Koordinatni sistem
Odpri poglavje
Linearna funkcija
Koordinatni sistem
Odpri poglavje
Linearna funkcija
Koordinatni sistem
Izbrano poglavje 'Koordinatni sistem' zajema 40 rešenih primerov s postopki ter 18 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-06-01

Hitri zakup datoteke

eOblika s postopki 4,61 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Linearna funkcija
Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
Odpri poglavje
Linearna funkcija
Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
Odpri poglavje
Linearna funkcija
Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
Odpri poglavje
Linearna funkcija
Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
Izbrano poglavje 'Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika' zajema 73 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-06-02

Hitri zakup datoteke

eOblika s postopki 8,42 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Linearna funkcija
Funkcija in njene lastnosti
Odpri poglavje
Linearna funkcija
Funkcija in njene lastnosti
Odpri poglavje
Linearna funkcija
Funkcija in njene lastnosti
Odpri poglavje
Linearna funkcija
Funkcija in njene lastnosti
Izbrano poglavje 'Funkcija in njene lastnosti' zajema 29 rešenih primerov s postopki ter 8 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-06-03

Hitri zakup datoteke

eOblika s postopki 3,34 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Linearna funkcija
Graf linearne funkcije
Odpri poglavje
Linearna funkcija
Graf linearne funkcije
Odpri poglavje
Linearna funkcija
Graf linearne funkcije
Odpri poglavje
Linearna funkcija
Graf linearne funkcije
Odpri poglavje
Linearna funkcija
Graf linearne funkcije
Odpri poglavje
Linearna funkcija
Graf linearne funkcije
Izbrano poglavje 'Graf linearne funkcije' zajema 82 rešenih primerov s postopki ter 26 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-06-04

Hitri zakup datoteke

eOblika s postopki 9,45 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Linearna funkcija
Enačba premice v ravnini
Odpri poglavje
Linearna funkcija
Enačba premice v ravnini
Odpri poglavje
Linearna funkcija
Enačba premice v ravnini
Odpri poglavje
Linearna funkcija
Enačba premice v ravnini
Odpri poglavje
Linearna funkcija
Enačba premice v ravnini
Izbrano poglavje 'Enačba premice v ravnini' zajema 83 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-06-05

Hitri zakup datoteke

eOblika s postopki 9,57 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Veš kaj dobiš pri nalogah rešenih s postopki?

SPLETNI eUČBENIKDEMO DOSTOP naloge s postopki in video razlago

Zakaj so naloge s postopki in video razlaga prava odločitev?

+ video razlage in postopki reševanje skrajšajo čas učenja;
+ učenec se lahko preverja in sam najde napako v postopku reševanja;
+ postopki vodijo učenca do rešitve po pravi poti;
+ video razlago teorije in rešenih primerov si lahko ogledaš večkrat;
+ z zakupom dostopa vam je na voljo osebni inštruktor za pomoč v primeru nejasnosti;
+ dostop do nalog in video vsebin zakupljenega poglavja prejmete takoj po prejetem plačilu.
+ nižji stroški / inštruktor ni potreben;