0
  040 468 404            info@instruiraj.me

Linearna funkcijaz rešitvami in postopki

Poglavje linearne funkcije zopet poseže po osnovnošolskem spominju risanja premice, ki jo nadgradi s vsemi tremi oblikami enačb premic ter računanja z njimi. Obnovi znanje koordinatnega sistema v ravnini, računanja razdalj med točkama in ploščino trikotnika. Seveda se vse naloge nadgradijo z razširjenim razmišljanjem in povezovanjem snovi in dobljenega znanja.
Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
Linearna funkcija
Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
Izbrano poglavje zajema 73 primerov, razdeljenih v 22 nalog.

V pravokotnem koordinatnem sistemu se s pomočjo Pitagorovega izreka naučimo računati razdaljo med dvema točkama, s pomočjo determinante pa ploščino trikotnika.

Elektronska oblika nalog s postopki 8,42 € z DDV

Koda izdelka: 01-06-01

Ob nakupu prejmete PDF datoteko z nalogami, ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki. Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja s (v nekaterih primerih) spremljajočo razlago.

Tiskana oblika celotnega poglavja 28,81 € z DDV

Koda izdelka: 01-06-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Linearna funkcija: Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
+ Linearna funkcija: Linearna funkcija
+ Linearna funkcija: Enačba premice v ravnini

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Linearna funkcija. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Veš kaj dobiš pri nalogah rešenih s postopki?

IZBRANI PRIMERI NALOG REŠENIH S POSTOPKI 1. letnik: geometrija / ravninski liki

Zakaj so naloge s postopki prava odločitev?

+ skrajšajo čas učenja;
+ nižji stroški / inštruktor ni potreben;
+ učenec lahko sam najde napako, kje v postopku reševanja se je zmotil;
+ postopki vodijo učenca do rešitve po pravi poti;
+ z zakupom nalog s postopki vam je na voljo individualni inštruktor;
+ naloge prejmete takoj po prejetem plačilu / datoteke so vaše in si jih lahko natisnete.

Linearna funkcija
Linearna funkcija
Linearna funkcija
Izbrano poglavje zajema 82 primerov, razdeljenih v 26 nalog.

Linearna funkcija je realna funkcija realne spremenljivke, katere graf je premica, določata pa jo začetna vrednost in smerni koeficient.

Elektronska oblika nalog s postopki 9,45 € z DDV

Koda izdelka: 01-06-02

Ob nakupu prejmete PDF datoteko z nalogami, ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki. Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja s (v nekaterih primerih) spremljajočo razlago.

Tiskana oblika celotnega poglavja 28,81 € z DDV

Koda izdelka: 01-06-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Linearna funkcija: Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
+ Linearna funkcija: Linearna funkcija
+ Linearna funkcija: Enačba premice v ravnini

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Linearna funkcija. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Enačba premice v ravnini
Linearna funkcija
Enačba premice v ravnini
Izbrano poglavje zajema 83 primerov, razdeljenih v 33 nalog.

Premico lahko zapišemo na tri načine - v eksplicitni, implicitni ali odsekovni (segmentni) obliki.

Elektronska oblika nalog s postopki 9,57 € z DDV

Koda izdelka: 01-06-03

Ob nakupu prejmete PDF datoteko z nalogami, ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki. Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja s (v nekaterih primerih) spremljajočo razlago.

Tiskana oblika celotnega poglavja 28,81 € z DDV

Koda izdelka: 01-06-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Linearna funkcija: Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
+ Linearna funkcija: Linearna funkcija
+ Linearna funkcija: Enačba premice v ravnini

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Linearna funkcija. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).