040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe.

040 468 404 info@instruiraj.me

Linearna funkcijaz rešitvami, postopki in razlago

Poglavje linearne funkcije zopet poseže po osnovnošolskem spominu risanja premice, ki jo nadgradi s vsemi tremi oblikami enačb premic ter računanja z njimi. Obnovi znanje koordinatnega sistema v ravnini, računanja razdalj med točkama in ploščino trikotnika. Seveda se vse naloge nadgradijo z razširjenim razmišljanjem in povezovanjem snovi in dobljenega znanja.
Linearna funkcija
Koordinatni sistem
Izbrano poglavje zajema 40 primerov, razdeljenih v 10 nalog.

Koda izdelka: 01-06-01

Hitri nakup datoteke

eOblika s postopki 4,61 € z DDV

Ob nakupu prejmete PDF datoteko z nalogami, ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki. Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja s (v nekaterih primerih) spremljajočo razlago.

Linearna funkcija
Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
Izbrano poglavje zajema 73 primerov, razdeljenih v 21 nalog.

Koda izdelka: 01-06-02

Hitri nakup datoteke

eOblika s postopki 8,42 € z DDV

Ob nakupu prejmete PDF datoteko z nalogami, ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki. Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja s (v nekaterih primerih) spremljajočo razlago.

Linearna funkcija
Funkcija in njene lastnosti
Izbrano poglavje zajema 29 primerov, razdeljenih v 11 nalog.

Koda izdelka: 01-06-03

Hitri nakup datoteke

eOblika s postopki 3,34 € z DDV

Ob nakupu prejmete PDF datoteko z nalogami, ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki. Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja s (v nekaterih primerih) spremljajočo razlago.

Linearna funkcija
Graf linearne funkcije
Izbrano poglavje zajema 82 primerov, razdeljenih v 26 nalog.

Koda izdelka: 01-06-04

Hitri nakup datoteke

eOblika s postopki 9,45 € z DDV

Ob nakupu prejmete PDF datoteko z nalogami, ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki. Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja s (v nekaterih primerih) spremljajočo razlago.

Linearna funkcija
Enačba premice v ravnini
Izbrano poglavje zajema 83 primerov, razdeljenih v 33 nalog.

Koda izdelka: 01-06-05

Hitri nakup datoteke

eOblika s postopki 9,57 € z DDV

Ob nakupu prejmete PDF datoteko z nalogami, ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki. Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja s (v nekaterih primerih) spremljajočo razlago.

Veš kaj dobiš pri nalogah rešenih s postopki?

IZBRANI PRIMERI NALOG REŠENIH S POSTOPKI 1. letnik: linearna funkcija

Zakaj so naloge s postopki prava odločitev?

+ skrajšajo čas učenja;
+ nižji stroški / inštruktor ni potreben;
+ učenec lahko sam najde napako, kje v postopku reševanja se je zmotil;
+ postopki vodijo učenca do rešitve po pravi poti;
+ z zakupom nalog s postopki vam je na voljo individualni inštruktor;
+ naloge prejmete takoj po prejetem plačilu / datoteke so vaše in si jih lahko natisnete.