040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.7 od 5.0 [ #6 ]
Kvadratna funkcija
Lastnosti in graf kvadratne funkcije

Kvadratna funkcija spada med potenčne funkcije s sodim pozitivnim eksponentom. Zapišemo jo lahko v treh različnih oblikah - v splošni obliki, v temenski obliki in v ničelno oz. razcepni obliki. Pri risanju kvadratne funkcije moramo izračunati ničle, začetno vrednost in teme

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 16,14 € z DDV

Koda izdelka: 02-05-01

Ob zakupu poglavja 'Lastnosti in graf kvadratne funkcije' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
51
primeri s postopki
140
video teorije
6
video primeri
38
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Na voljo šest video teorij ...
Zrcaljenje parabole čez abscisno os #4

Risanje grafa kvadratne funkcije, razteg v y smeri in zrcaljenje poglobita znanje o transformacijah kvadratne funkcije.

Togi premiki in kvadratna funkcija #5

Risanje grafa kvadratne funkcije, premik v x in y smeri poglobita znanje o transformacijah kvadratne funkcije.

Zrcaljenje čez koordinatno izhodišče #7

Pri reševanju naloge ponovimo zrcaljenje čez abscisno in ordinatno os ter toge premike.

Odkleni dostop: 16,14 €

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Temenska oblika kvadratne funkcije #9a

Z danimi podatki zapišimo enačbo kvadratne funkcije v temenski obliki.

Temenska oblika kvadratne funkcije #9b

Z danimi podatki zapišimo enačbo kvadratne funkcije v temenski obliki.

Temenska oblika kvadratne funkcije #9g

Z danimi podatki točke temena in ničle zapišimo enačbo kvadratne funkcije v temenski obliki.

Temenska oblika kvadratne funkcije #9j

Z danimi podatki zapišimo enačbo kvadratne funkcije v temenski obliki.

Podan je graf kvadratne funkcije #10

Iz danega grafa kvadratne funkcije izpišemo lepe točke in preko teh podatkov zapišemo enačbo kvadratne funkcije.

Dopolni do (popolnega) kvadrata #11

Z znanjem formule kvadrata vsote in razlike dvočlenika si lahko pomagamo pri dopolnjevanju do (popolnega) kvadrata.

Največja vrednost funkcije #12

Kvadratna funkcija z negativnim vodilnim koeficientom ima največjo vrednost v y koordinati temena.

Simetrijska os parabole #13

Ob reševanju naloge bomo povezali znanje o temenu in simetrijski osi parabole.

Teme na abscisni osi #14

Poiščimo tisto parabolo, ki ima teme na abscisni osi.

Simetrijska os parabole #15

Ob reševanju naloge bomo povezali znanje o temenu in simetrijski osi parabole.

Teme družine kvadratnih funkcij #16

Poiščimo teme dručine kvadratnih funkcij, nato pa določimo tisto, ki ima teme T(2,-7).

Teme leži na premici #17

Določiti moramo parameter m tako, da bo teme parabole ležalo na dani premici.

Teme leži na simetrali lihih kvadrantov #18

Določiti moramo parameter a tako, da bo teme parabole ležalo na simetrali lihih kvadrantov.

Razumevanje družine parabol #19

Določiti moramo tisto parabolo iz dane družine parabol, za katero velja določena lastnost.

Sodost parabole in premik v x smeri #20

Dano parabolo premaknimo tako, da bo postala soda.

Naraščanje in padanje funkcije #21

Zapisati moramo intervale naraščanja in padanja kvadratne funkcije.

Predpis kvadratne funkcije #22

Podane imao različne podatke, ki nam bodo pomagali posikati enačbi iskane kvadratne funkcije.

Največja vrednost #23

Največjo vrednost kvadratne funkcije poiščemo s pomočjo temena.

Ekstremalni problem #24

Podano imamo vsoto dveh števil, ki jo želimo zapisati tako, da bo njun produkt največji.

Ekstremalni problem #25

Podano imamo vsoto dveh števil, ki jo želimo zapisati tako, da bo vsota njunih kvadratov najmanjša.

Ekstremalni problem #26

Poišči točko na premici tako, da bo najbljižje koordinatnemu izhodišču.

Ničelna oblika kvadratne funkcije #28a

Z danimi podatki zapišimo enačbo kvadratne funkcije v ničelni oziroma razcepni obliki.

Ničelna oblika kvadratne funkcije #28b

Z danimi podatki zapišimo enačbo kvadratne funkcije v ničelni oziroma razcepni obliki.

Ničelna oblika kvadratne funkcije #28d

Z danimi podatki o ničlah in najmanjši vrednosti funkcije povežemo znanje o ničlah in temenu.

Nariši graf kvadratne funkcije #30a

Z izračunom ključnih točk parabole in raumevanju teorije bomo narisali parabolo.

Nariši graf kvadratne funkcije #30b

Z izračunom ključnih točk parabole in raumevanju teorije bomo narisali parabolo.

Nariši graf kvadratne funkcije #30c

Z izračunom ključnih točk parabole in raumevanju teorije bomo narisali parabolo.

Nariši graf kvadratne funkcije #30d

Z izračunom ključnih točk parabole in raumevanju teorije bomo narisali parabolo.

Kvadratna funkcija v vseh treh oblikah #32

Dano funkcijo najprej poenostavimo, nato pa se lotimo preoblikovanja v temensko in ničelno obliko.

Povezava med dvema kvadratnima funkcijama. #34d

Zapiši kvadratno funkcijo ki poteka skozi točko T in ima iste ničle kot podana funkcija.

Enačba kvadratne funkcije skozi tri točke #36a

S pomočjo vstavljanja koordinat danih točk poiščemo splošno obliko kvadratne funkcije.

Koreni funkcije #40

Podana je družina funkcij. Poiskati moramo točno določeno funkcijo za katere veljajo določene lastnosti.

Ekstremna vrednost #42a

Poiščimo parameter, da bo imela parabola ekstremno vrednost v x=2.

Kdaj se parabola dotika x osi #44b

Določiti moramo parameter m tako, da se bo parabola dotikala x osi.

Simetričnost parabole #45

Določi parameter m tako, da bo parabola simetrična glede na ordinatno os.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.