040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Kvadratna funkcija
Kvadratna neenačba

Kvadratna neenačba se rešuje grafično. Pomeben je izračun ničel in vodilnega koeficienta. V zaključku pa si pri reševanju pomagamo grafično.

eUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 6,57 € z DDV

Koda izdelka: 02-05-04

Ob zakupu poglavja 'Kvadratna neenačba' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
23
primeri s postopki
57
video teorije
0
video primeri
16
Video teorija v pripravi ...
Kdaj je dan funkcija pozitivna, negativna ali enaka 0? #2

S pomočjo grafa funkcije bomo določili, pri katerih x-ih je funkcija pozitivna, negativna ali enaka 0.

Določi intervale kjer parabola leži pod premico #3

Reševanja naloge se bolo lotili na dva načina - grafično in računsko.

Določi intervale kjer parabola leži pod premico #4

Nalogo bomo rešili računsko, s pomočjo reševanja kvadratne neenačbe.

Reši kvadratno neenačbo #5a

Kvadratno neenačbo rešimo grafično (poiščemo ničle funkcije na levi strani neenačbe in zapišemo vodilni koeficient).

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Reši kvadratno neenačbo #5b

Kvadratno neenačbo rešimo grafično (poiščemo ničle funkcije na levi strani neenačbe in zapišemo vodilni koeficient).

Reši kvadratno neenačbo #5c

Pri reševanju kvadratne neenačbe damo vse člene na eno stran, dobljeno neenačbo rešimo grafično.

Reši kvadratno neenačbo #5k

Pri reševanju kvadratne neenačbe damo vse člene na eno stran, dobljeno neenačbo rešimo grafično.

Reši kvadratno neenačbo #6c

Izraz najprej poenostavimo, nato damo pri reševanju kvadratne neenačbe vse člene na eno stran, dobljeno neenačbo rešimo grafično.

Sistem neenačb #7a

Rešimo vsako kvadratno enačbo posebaj in pogledamo presek njunih rešitev.

Kvadratna enačba in njene rešitve #8

Ponovili bomo kdaj ima enačba realne rešitve in kdaj jih nima.

Poišči parameter A, da bo parabola 2x sekala x os #10b

S pomočjo razumevanja determinante bomo zlahka rešili dano nalogo.

Sekanta krivulje #11b

Poišči parameter k, da bo premica sekanta parabole.

Kvadratna funkcija in diskriminanta #12

Poišči parameter k, da bo kvadratna funkcija negativna.

Korenska funkcija #14a

Zapiši definicijsko območje dane funkcije.

Logaritemska funkcija #14b

Zapiši definicijsko območje dane funkcije.

Skupni točki parabole in premice #20

Poišči parameter n, da bosta imeli premica in parabola skupni dve različni točki.