040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.7 od 5.0 [ #3 ]
Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Krožnica in krog

V krožnici se pojavi pojem središčnega in obodnega kota, Talesov izrek, formula za izračun krožnega loka ter zanimive naloge v povezavi z vsemi omenjenimi pojmi.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 8,07 € z DDV

Koda izdelka: 02-01-03

Ob zakupu poglavja 'Krožnica in krog' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
49
primeri s postopki
70
video teorije
0
video primeri
18
Video teorija v pripravi ...
video vsebine
Obodni kot #1

Koliko meri središčni kot nad istim lokom?

Vsota središčnega in obodnega kota #3

Koliko meri obodni kot?

Obodni in središčni kot #8

Koliko merita kota v radianih?

Točke na krožnice in krožni loki #9

Kolikšna sta središčna kota nad lokoma?

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Točke na krožnice in krožni loki #11

Izračunaj velikost kota AEC.

Izračunaj neznani kot #12a

Nalogo rešimo z znanjem o središčnih in obodnih kotih.

Izračunaj neznani kot #12b

Nalogo rešimo z znanjem o središčnih in obodnih kotih.

Izračunaj neznani kot #12d

Nalogo rešimo z znanjem o središčnih in obodnih kotih.

Izračunaj neznani kot #12e

Nalogo rešimo z znanjem o središčnih in obodnih kotih.

Izračunaj neznani kot #12f

Nalogo rešimo z znanjem o središčnih in obodnih kotih.

Dva polkroga #19

Izračunaj velikost kota CAE.

Središčni kot in tetiva #26

Izračunaj kot, ki ga oklepa tetiva s tangento na krožnico.

Tetiva #32

Izračunaj dolžino tetive.

Dolžina krožnega loka #36a

Izračunaj dolžino krožnega loka.

Krožni lok #37a

Izračunaj polmer krožnice.

Krožni lok zvijemo v krog #39

Izračunaj polmer novonastalega kroga.

Obseg kroga #43a

Izračunaj dolžino krožnega loka.

Guma #48

Kolikšna je ploščina gume, gledano s strani?

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.

 

Brezplačno svetovanje
za starše