040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.3 od 5.0 [ #3 ]
Stožnice
Krožnica

Krožnica je množica točk v ravnini, ki so od nekega središča enako oddaljene. Imamo središčno ali premaknjeno enačbo krožnice.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 9,11 € z DDV

Koda izdelka: 03-03-01

Ob zakupu poglavja 'Krožnica' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
26
primeri s postopki
79
video teorije
0
video primeri
24
Video teorija v pripravi ...
video vsebine
Kakšno množico določa enačba? #1a

S pomočjo znanja o krožnici ugotovimo, da enačba določa krožnico v središčni legi.

Kakšno množico določa enačba? #1b

S pomočjo znanja o krožnici ugotovimo, da enačba določa prazno množico.

Kakšno množico določa enačba? #1c

S pomočjo znanja o krožnici ugotovimo, da enačba določa premaknjeno krožnico.

Kakšno množico določa enačba? #1d

S pomočjo znanja o krožnici ugotovimo, da enačba določa točko.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Kakšno množico določa enačba? #1e

S pomočjo znanja o krožnici ugotovimo, da enačba določa kpremknjeno krožnico.

Nariši krožnico #2a

Enačbo zapišemo v obliki, iz katere lahko razberemo središče in polmer krožnice.

Točka na krožnici #3

Določi m tako, da bo točka T ležala na krožnici.

Poišči točke #4a

Poišči točke, ki ležijo na krožnici in imajo neznano ordinato.

Poišči točke #4b

Poišči točke, ki ležijo na krožnici in imajo neznano absciso.

Premaknjena krožnica #4c

Zapiši središče krožnice in njen polmer.

Krožnica v središčni legi #5a

Napiši enačbo krožnice, ki poteka skozi točko T.

Premaknjena krožnica #5b

Napiši enačbo krožnice z danim središčem in polmerom.

Premaknjena krožnica #5d

Napiši enačbo krožnice, ki se dotika podanih premic.

Premaknjena krožnica #5f

Napiši enačbo krožnice, ki se dotika ordinatne osi.

Premaknjena krožnica #5h

Napiši enačbo krožnice, ki se dotika koordinatnih osi.

Premaknjena krožnica #5j

Napiši enačbo krožnice, ki ima središče na dani premici.

Premaknjena krožnica #5m

Napiši enačbo krožnice, če je daljica AB njen premer.

Koncentrična krožnica #6

Skozi točko A napelji koncentrično krožnico dani krožnici.

Dolžina tetive #8a

Izračunaj dolžino tetive, ki jo premica odreže na krožnici.

Presečišče krožnice z koordinatnima osema #10b

Zapiši presečišča krožnice s koordinatnimi osmi.

Središčna razdalja #13b

Izračunaj središčno razdaljo med dvema krožnicama.

Presečišča krožnic #16

Izračunaj presečišča danih dveh krožnic.

Tangenta #18a

Ugotovi ali je premica tangenta krožnice.

Funkcija #26

Dano funkcijo nariši, zapiši definicijsko območje in zalogo vrednosti.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.

 

Brezplačno svetovanje
za starše