040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

| |
Deljivost naravnih in celih števil
Kriterij deljivosti
Izbrano poglavje 'Kriterij deljivosti' zajema 67 rešenih primerov s postopki ter 9 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

V kriterijih deljivosti je zapisano, kako s preprosto metodo ugotoviti ali je neko število deljivo z 2,3,4,5,8,9,10 ali 11. Če pravila združimo med seboj, si lahko pomagamo tudi pri deljenju z višjimi števili.

Elektronska oblika nalog s postopki 7,72 € z DDV

Koda izdelka: 01-02-02

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 34,98 € z DDV

Koda izdelka: 01-02-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Deljivost naravnih in celih števil: Relacija deljivosti
+ Deljivost naravnih in celih števil: Kriterij deljivosti
+ Deljivost naravnih in celih števil: Osnovni izrek o deljenju
+ Deljivost naravnih in celih števil: Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Deljivost naravnih in celih števil. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Video teorija v pripravi ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

S katerimi števili je deljivo dano število #1

V reševanju naloge na konkretnem primeru ponovimo kriterije deljivosti.

Kriteri deljivosti za deljenje s 4 #3a

V nalogi bomo dokazali prailo deljivosti s številom 4.

Kriteri deljivosti za deljenje z 11 #3b

V nalogi bomo dokazali prailo deljivosti s številom 11.

Zapiši števko a #8

V nalogi moramo določiti števko a, da bo dano število deljivo s 4, 6 ali 11.

Zapiši števko x #9

V nalogi moramo določiti števko x, da bo dano število deljivo z različnimi števili.

Za kateri a bo deljivo dano število? #12

Dano nalogo rešimo z znanjem o kriterijih deljivosti.

Deljivost z 9 in številski sistemi #14

V nalogi povežemo znanje o kriterijih deljivosti s pretvarjanjem v različne številske sisteme.

Kdaj bo število deljivo s 15 #16a

Če nas zanima ali je število deljivo z nekim številom, za katerega nimamo podanega kriterija deljivosti, ga skušamo zapisati kot produkt dveh števil, za kateri kriterij deljivosti poznamo.

Kdaj bo število deljivo s 36 #16b

Če nas zanima ali je število deljivo z nekim številom, za katerega nimamo podanega kriterija deljivosti, ga skušamo zapisati kot produkt dveh števil, za kateri kriterij deljivosti poznamo.

Morda te zanima tudi