040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

| |
Trigonometrija
Kotne funkcije poljubno velikega kota
Izbrano poglavje 'Kotne funkcije poljubno velikega kota' zajema 23 rešenih primerov s postopki ter 6 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Ni vseeno kako velik je kot, ali leži v prvem, drugem, tretjem ali celo četrtem kvadrantu kooordinatnega sistema v enotski krožnici. Pri računanju si pomagamo s predznakom kotnih funkcij v posameznem kvadrantu in tabelo kotnih funkcij ostrih kotov.

Elektronska oblika nalog s postopki 2,65 € z DDV

Koda izdelka: 03-04-01

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 29,78 € z DDV

Koda izdelka: 03-04-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Trigonometrija: Kotne funkcije poljubno velikega kota
+ Trigonometrija: Grafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens
+ Trigonometrija: Adicijski izreki in dvojni koti
+ Trigonometrija: Trigonometrične enačbe
+ Trigonometrija: Naklonski kot premice in kot med dvema premicama

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Trigonometrija. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Video teorija v pripravi ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Izračunaj brez uporabe kalkulatorja #1a

Pri računanju si pomagamo s prehodom kotnih funkcij na ostre kote in tabelo vrednostih kotnih funkcij ostrih kotov.

Izračunaj brez uporabe kalkulatorja #2b

Pri računanju se spomnimo, da so kotne funkcije periodične.

Izračunaj brez uporabe kalkulatorja #3a

Pri računanju se spomnimo definicijo sodosti in lihosti kotnih funkcij ter prehoda med radiani in stopinjami.

Izračunaj vrednost preostalih kotnih funkcij, ne da bi izračunal kot #4a

Pri računanju vrednosti si pomagamo s povezavami med kotnimi funkcijami istega kota.

Izračunaj vrednost preostalih kotnih funkcij, ne da bi izračunal kot #4b

Pri računanju vrednosti si pomagamo s povezavami med kotnimi funkcijami istega kota.

Izračunaj vrednost preostalih kotnih funkcij, ne da bi izračunal kot #5

Pri računanju vrednosti si pomagamo s povezavami med kotnimi funkcijami istega kota.

Morda te zanima tudi