040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.0 od 5.0 [ #5 ]
Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Kotne funkcije

Kot povezave med stranicami pravokotnega trikotniha in njegovih notranjih kotov so kotne funkcije. Poznamo sinus, kosinus, tangens in kotangens.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 13,26 € z DDV

Koda izdelka: 02-01-06

Ob zakupu poglavja 'Kotne funkcije' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
50
primeri s postopki
115
video teorije
2
video primeri
31
Dve video teoriji ...
video vsebine
Vrednost kotne funkcije #1a

NNauliti se je potrebno, kako se pri računanju vrednosti kotnih funkcij uporablja kalkulator.

Vrednost kotne funkcije kotangens #1d

Funkcije kotangens ni na kalkulatorju, zato si moramo pomagati s povezavo med funkcijama tangens in kotangens.

Vrednost kotne funkcije #1e

Najprej se je potrebno naučiti, kako izračunati vrednost kotne funkcije pri kotu, podanem v stopinjah in minutah.

Izračunaj kot #2a

S pomočjo kalkulatorja in podane vrednosti kotne funkcije, izračunamo kot.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Izračunaj kot #2c

S pomočjo kalkulatorja in podane vrednosti kotne funkcije, izračunamo kot.

Izračunaj kot #2d

S pomočjo kalkulatorja in podane vrednosti kotne funkcije, izračunamo kot.

Kotne funkcije in pravokotni trikotnik #4a

V pravokotnem trikotniku si moramo dobro označiti podatke in zapisati kotno funkcijo, ki jo potrebujemo.

Kotne funkcije in pravokotni trikotnik #4c

V pravokotnem trikotniku si moramo dobro označiti podatke in zapisati kotno funkcijo, ki jo potrebujemo.

Kotne funkcije in pravokotni trikotnik #4e

V pravokotnem trikotniku si moramo dobro označiti podatke in zapisati kotno funkcijo, ki jo potrebujemo.

Lestev in zid #5

S pomočjo kotnih funkcij bomo izračunali višino lestve.

Palica in njena senca #6

S pomočjo kotnih funkcij bomo izračunali višino palice.

Nagib ceste #11

Na cestah lahko opazimo znak koliko procentni klanec nas čaka. Kolikšen naklonski kot ima cesta?.

Enakokrak trikotnik #18a

S pomočjo kotnih funkcij bomo izračunali neznane podatke v trikotniku.

Enakokrak trikotnik #18c

S pomočjo kotnih funkcij bomo izračunali neznane podatke v trikotniku.

Pravokotnik in diagonala #23

S pomočjo kotnih funkcij bomo izračunali stranici pravokotnika.

Romb #26

S pomočjo kotnih funkcij bomo izračunali neznane podatke v rombu.

Paralelogram #28

S pomočjo kotnih funkcij bomo izračunali neznane podatke v paralelogramu.

Enakokraki trapez #29

S pomočjo kotnih funkcij bomo izračunali neznane podatke v enakokrakem trapezu.

Trapez #31

S pomočjo kotnih funkcij in Pitagorovega izreka bomo izračunali neznane podatke v trapezu.

Tangenta na krog #39

S pomočjo kotnih funkcij bomo izračunali kot med tangentama.

Tangenta na krog #40

S pomočjo kotnih funkcij bomo izračunali središčno razdaljo.

Kvadrat in razmerja #41

S pomočjo kotnih funkcij bomo izračunali različne kote.

Vrednosti kotnih funkcij #45a

S pomočjo povezav med kotnimi funkcijami bomo izračunali vrednosti vseh kotnih funkcij.

Poenostavi izraz #46a

S pomočjo povezav med kotnimi funkcijami poenostavimo izraz.

Poenostavi izraz #46b

S pomočjo povezav med kotnimi funkcijami poenostavimo izraz.

Poenostavi izraz #46c

S pomočjo povezav med kotnimi funkcijami poenostavimo izraz.

Poenostavi izraz #46h

S pomočjo povezav med kotnimi funkcijami poenostavimo izraz.

Poenostavi izraz #46i

S pomočjo povezav med kotnimi funkcijami poenostavimo izraz.

Poenostavi izraz #46j

S pomočjo povezav med kotnimi funkcijami poenostavimo izraz.

Dokaži enakost #47a

S pomočjo povezav med kotnimi funkcijami dokažemo enakost.

Izračunaj vrednost #48

S pomočjo računskih operacij izračunamo dano vrednost.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.

 

Brezplačno svetovanje
za starše