040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

| |
Vektorji
Kosinusni izrek
Izbrano poglavje 'Kosinusni izrek' zajema 27 rešenih primerov s postopki ter 11 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

V poljubnem trikotniku, kjer imamo podane vse tri stranice, lahko notranje kote trikotnika računamo po kosinusnemu izreku. Omenjeni izrek pomaga tudi pri izračunu stranice trikotnika, če imamo podani preostali stranici in vmesni kot.

Elektronska oblika nalog s postopki 3,11 € z DDV

Koda izdelka: 02-02-04

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 38,50 € z DDV

Koda izdelka: 02-02-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Vektorji: Računske operacije med vektorji in razmerja
+ Vektorji: Baza prostora in skalarni produkt
+ Vektorji: Vektorji v pravokotnem koordinatnem sistemu
+ Vektorji: Kosinusni izrek

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Vektorji. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Ena video teorija ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Računanje notranjega kota #1d

S kosinusnim izrekom izračunamo najvećji notranji kot trikotnika, ki leži nasproti najdaljše stranice.

Računanje težiščnice trikotnika #2b

Ker težiščnica stranico le razpolavlja, dobimo manjši poljubni trikotnik, kjer lahko s pomočjo kosinusnega izreka izračunamo dolžino težiščnice.

Podana so le razmerja stranic trikotnika #3

Kljub temu, da imamo za podatke le razmerja stranic trikotnika lahko s kosinusnim izrekom izračunamo kot, ki ga iščemo.

Paralelogram in notranji koti #6

V paralelogramu s podatki stranic a in b ter diagonale e dobimo poljubni triktonik, kjer s kosinusnim izrekom izračunamo kot beta danega paralelograma.

Poljubni trikotnik #14

V trikotniku nam uporaba kosinusnega izreka pride zelo prav, še posebaj če imamo podani dve stranici in kot vmes.

Paralelogram in diagonala #15

V dani naogi utrdimo kosinusni izrek, hkrati pa ponovimo kotne funkcije.

Poljubni trapez in notranji koti #16

Z risanjem vzporednic krakom trapeza, dobimo poljubni trikotnik, kjer s pomočjo kosinusnega izreka izračunamo notranje kote.

Enakokraki trapez #19

V dani nalogi bomo v enakokrakem trapezu potrebovali le kotne funkcije in Pitagorov izrek.

Poljubni trapez #20

Kotne funkcije in kosinusni izrek nam bosta pomagala do iskanih podatkov.

Kocka #22

Kosinusni izrek si bomo ogledali na primeru prostorske geometrije, pri računanju s kocko.

Morda te zanima tudi