040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe.

| |
Funkcija
Korenska funkcija
Izbrano poglavje 'Korenska funkcija' zajema 28 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Korensko funkcijo delimo na lihe ali sode korene. Pri risanju teh funkcij se zopet spomnimo na pravila transformacij funkcij. Pri računanju ničel korenskih funkcij pa obnovimo znanje iracionalnih enačb.

Elektronska oblika nalog s postopki 3,23 € z DDV

Koda izdelka: 02-04-04

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 26,27 € z DDV

Koda izdelka: 02-04-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Funkcija: Funkcija, njene lastnosti in inverzna funkcija
+ Funkcija: Transformacije funkcij
+ Funkcija: Potenčna funkcija
+ Funkcija: Korenska funkcija

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Funkcija. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Dve video teoriji ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Korenska funkcija z lihim eksponentom #1

Graf korenske funkcije bomo premaknili v x in y smeri ter ponovili njegove lastnosti.

Korenska funkcija s sodim eksponentom #2

Graf korenske funkcije bomo premaknili v x smeri ter ga raztegnili v y smeri.

Korenska funkcija z lihim eksponentom #4

Izračunali bomo ničle dane funkcije in poiskali predpis njene inverzne funkcije.

Graf korenske funkcije s sodim eksponentom #5a

Graf funkcije bomo risali po korakih, najprej jo bomo raztegnili v x in y smeri, nato pa v obeh smereh še premaknili.

Graf korenske funkcije s sodim eksponentom #7a

Graf funkcije bomo risali po korakih, najprej jo bom raztegnili v y smeri, zrcalili čez y os, nato pa še premaknili.

Graf korenske funkcije s sodim eksponentom #7b

Ugotovili bomo ali točka leži v definicijskem območju funkcije. Ob sami nalogi bomo ponovili potence z racionalnim eksponentom.

Graf korenske funkcije s sodim eksponentom #7c

Ugotavljali bomo ali dana točka leži na grafu naše funkcije.

Graf korenske funkcije s sodim eksponentom #7d

Z že znanim postopkom bomo dani korenski funkciji poiskali inverzno funkcijo.

Morda te zanima tudi