040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe.

| |
Potence in koreni
Koreni poljubnih stopenj
Izbrano poglavje 'Koreni poljubnih stopenj' zajema 84 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Nadgradnja znanja o drugem in tretjem koreni so koreni poljubne stopnje. S pravili lahko poenostavljamo izraze s koreni.

Elektronska oblika nalog s postopki 9,68 € z DDV

Koda izdelka: 02-03-03

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 59,32 € z DDV

Koda izdelka: 02-03-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Potence in koreni: Ponovitev potenc s celimi eksponenti
+ Potence in koreni: Ponovitev kvadratnega in kubičnega korena
+ Potence in koreni: Koreni poljubnih stopenj
+ Potence in koreni: Iracionalna enačba
+ Potence in koreni: Potence z racionalnimi eksponenti

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Potence in koreni. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Video teorija v pripravi ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Vsota korenov različnih stopenj #1b

S korenjenjem poračunajmo vsota korenov različnih stopenj.

Racionaliziraj imenovalec #2c

Racionalizirali bomo imenovalec, v katerem nastopa koren šeste stopnje.

Racionaliziraj imenovalec #2e

Racionalizirali bomo imenovalec, v katerem nastopa koren pete stopnje.

Racionaliziraj imenovalec #2f

Racionalizirali bomo imenovalec, v katerem nastopa dvočlenik in eden izmed njiju je koren četrte stopnje.

Delno korenjenje #3e

Delno korenimo s korenom pete stopnje.

Produkt korenov četrte stopnje #3f

Pri produktu korenov iste stopnje si pomagamo tako, da produkt korenov zapišemo kot koren prosukta.

Razširjanje korenov na skupni korenski eksponent #5a

Ko razširjamo koren, moramo stopnjo korena in eksponent korenjenca pomnožiti z istim številom.

Poenostavi produkt korenov poljubnih stopenj #6b

Ko imamo produkt korenov poljubnih stopenj, moramo stopnji najprej razširiti na skupni korenski eksponent.

Poenostavi kvocient korenov poljubnih stopenj #8b

Ko imamo kvocient korenov poljubnih stopenj, moramo stopnji najprej razširiti na skupni korenski eksponent.

Poenostavi kvocient korenov poljubnih stopenj #8h

Ko imamo kvocient korenov poljubnih stopenj, moramo stopnji najprej razširiti na skupni korenski eksponent.

Pokaži, da sta izraza enaka #9

Ko imamo produkt korenov poljubnih stopenj, moramo stopnji najprej razširiti na skupni korenski eksponent.

Koren korena #11c

Ko korenimo koren lahko izraz zapišemo z enim samim korenom, korenska eksponenta pa pomnožimo med seboj.

Poenostavi daljši izraz #15

Pri poenostavljanju izraza moramo biti pozorni, da upoštevamo vsa pravila, ki jih potrebujemo pri računanju.

Poenostavi izraz #17a

Znanje o razširjanju korena, produktu korenov,... nam bo pri poenostavljanju prišlo zelo prav.

Poenostavi izraz #17d

Znanje o razširjanju korena, produktu korenov,... nam bo pri poenostavljanju prišlo zelo prav.

Poenostavi izraz #17f

Znanje o razširjanju korena, produktu korenov,... nam bo pri poenostavljanju prišlo zelo prav.

Poenostavi izraz #18a

Znanje o razširjanju korena, produktu korenov,... nam bo pri poenostavljanju prišlo zelo prav.

Morda te zanima tudi