040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

| |
Linearna funkcija
Koordinatni sistem
Izbrano poglavje 'Koordinatni sistem' zajema 40 rešenih primerov s postopki ter 18 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koordinatni sistem je sestavljen iz dveh pravokotnih usmerjenih premic, ki se sekata v koordinatnem izhodišču. Vodoravna premica se imanuje abscisna os in jo označimo z x, navpična pa ordinatna os in jo označimo z y.

Elektronska oblika nalog s postopki 4,61 € z DDV

Koda izdelka: 01-06-01

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 37,16 € z DDV

Koda izdelka: 01-06-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Linearna funkcija: Koordinatni sistem
+ Linearna funkcija: Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
+ Linearna funkcija: Funkcija in njene lastnosti
+ Linearna funkcija: Graf linearne funkcije
+ Linearna funkcija: Enačba premice v ravnini

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Linearna funkcija. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Video teorija v pripravi ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Točke in koordinatni sistem v ravnini #1a

V koordinatni sistem narišemo 4 točke.

Zrcaljenje točk v ravnini #2

Točke bomo prezrcalili čez x os, y os in koordinatno izhodišče.

Množica točk x=1 #3a

V koordinatni sistem v ravnini bomo narisali množico točk, katerih abscisa je enaka 1.

Množica točk y=2 #3b

V koordinatni sistem v ravnini bomo narisali množico točk, katerih ordinata je enaka 2.

Množica točk x>2 #4a

V koordinatni sistem v ravnini bomo narisali množico točk, katerih abscisa je večja od 2.

Množica točk, ko je y manjši ali enak od 4 #4b

V koordinatni sistem v ravnini bomo narisali množico točk, katerih ordinata je manjša ali enaka 4.

Množica točk v ravnini #5a

V koordinatni sistem v ravnini bomo narisali množico točk, za katere velja dana neenakost.

Množica točk v ravnini #5b

V koordinatni sistem v ravnini bomo narisali množico točk, za katere velja dana neenakost.

Množica točk v ravnini #6a

V koordinatni sistem v ravnini bomo narisali množico točk, za katere veljajo dane neenakosti. Nato pa poiščemo rešitev, ki je presek obeh množic.

Množica točk v ravnini #6c

V koordinatni sistem v ravnini bomo narisali množico točk, za katere veljajo dane neenakosti. Nato pa poiščemo rešitev, ki je presek obeh množic.

Množica točk v ravnini #6d

V koordinatni sistem v ravnini bomo narisali množico točk, za katere veljajo dane neenakosti. Nato pa poiščemo rešitev, ki je presek obeh množic.

Množica točk v ravnini #7a

V koordinatni sistem v ravnini bomo narisali množico točk, za katere veljajo dane neenakosti. Nato pa poiščemo rešitev, ki je presek obeh množic.

Množica točk v ravnini #7c

V koordinatni sistem v ravnini bomo narisali množico točk, za katere veljajo dane neenakosti. Nato pa poiščemo rešitev, ki je presek obeh množic.

Množica točk v ravnini #7f

V koordinatni sistem v ravnini bomo narisali množico točk, za katere veljajo dane neenakosti. Nato pa poiščemo rešitev, ki je unija obeh množic.

Množica točk v ravnini #9a

Pri risanju bomo ponovili razumevanje absolutne vrednosti.

Množica točk v ravnini #9b

Pri risanju bomo ponovili razumevanje absolutne vrednosti.

Množica točk v ravnini #9c

Pri risanju bomo ponovili razumevanje absolutne vrednosti.

Množica točk v ravnini #9d

Pri risanju bomo ponovili razumevanje absolutne vrednosti.

Morda te zanima tudi