040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.4 od 5.0 [ #8 ]
Kompleksna števila
Konjugirano kompleksno število in absolutna vrednost kompleksnega števila

Konjugirano kompleksno število dobimo tako, da imaginarni komponenti kompleksnega števila spremenimo predznak. Spoznamo tudi absolutno vrednost kompleksnega števila, ki je razdalja točke od koordinatnega izhodišča.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 6,46 € z DDV

Koda izdelka: 02-06-02

Ob zakupu poglavja 'Konjugirano kompleksno število in absolutna vrednost kompleksnega števila' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
22
primeri s postopki
56
video teorije
2
video primeri
16
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Na voljo dve video teoriji ...
video vsebine
Absolutna, konjugirana in obratna vrednost kompleksnega števila #1

Spoznali in utrdili bomo pojme konjugiranega kompleksnega števila, absolutno vrednost ter ponovili pojem obratna vrednost.

Kvadratna enačba in njene kompleksne rešitve #2b

Spomnili se bomo, da kompleksne rešitve kvadratnih enačb nastopajo v konjugiranem paru.

Izračunaj #3a

Spomnimo se, kako računamo absolutno vrednost kompleksnega števila.

Izračunaj #3c

Kompleksna števila bomo množili med seboj, jih konjugirali in računali njihovo absolutno vrednost.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Reši enačbo v množici kompleksnih števil #5a

Kompleksno število z zapišemo kot z=a+bi, ter ga vstavimo v enačbo.

Reši enačbo v množici kompleksnih števil #5b

Kompleksno število z zapišemo kot z=a+bi, ter ga vstavimo v enačbo.

Reši enačbo v množici kompleksnih števil #5c

Kompleksno število z zapišemo kot z=a+bi, ter ga vstavimo v enačbo.

Določi kompleksno število z #7a

Podani imamo dve enačbi, ki ju rešimo na način, ki nam je lažji. Eden izmed načinov je, da v enačbi vstavimo z=a+bi.

Določi kompleksno število z #7b

V prvo enačbo vstavimo z=a+bi, pri drugi pa se spomnimo kaj je realni del in kaj imaginarni del kompleksnega števila z.

Izračunaj absoluno vrednost števila z #8

Kompleksno število z najprej poenostavimo do oblike z=a+bi.

Dokaži enakost #9

V nalogi utrdimo pojem obratnega števila in konjugiranega kompleksnega števila.

Realna in imaginarna komponenta #14a

Kompleksna števila bomo delili in poenostavili do oblike z=a+bi.

Kompleksna ravnina #19a

Narisali bomo notranji del kroga in premico ter označili njun presek.

Kompleksna ravnina #20

Risali bomo notranji del kroga in polravnini ter označili njihov presek.

Kompleksna ravnina #21c

Množica, ki jo bomo narisali bo del ravnine, brez notranjosti kroga v premaknjeni legi.

Kompleksna ravnina #21d

Narisali bomo krožnico v premaknjeni legi.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.