040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Kompleksna števila
Konjugirano kompleksno število in absolutna vrednost kompleksnega števila
Izbrano poglavje 'Konjugirano kompleksno število in absolutna vrednost kompleksnega števila' zajema 56-k rešenih primerov s postopki ter 18 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Konjugirano kompleksno število dobimo tako, da imaginarni komponenti kompleksnega števila spremenimo predznak. Spoznamo tudi absolutno vrednost kompleksnega števila, ki je razdalja točke od koordinatnega izhodišča.

Elektronska oblika nalog s postopki 6,46 € z DDV

Koda izdelka: 02-06-02

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 13,19 € z DDV

Koda izdelka: 02-06-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Kompleksna števila: Množica kompleksnih števil
+ Kompleksna števila: Konjugirano kompleksno število in absolutna vrednost kompleksnega števila

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Kompleksna števila. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Dve video teoriji ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Absolutna, konjugirana in obratna vrednost kompleksnega števila #1

Spoznali in utrdili bomo pojme konjugiranega kompleksnega števila, absolutno vrednost ter ponovili pojem obratna vrednost.

Kvadratna enačba in njene kompleksne rešitve #2b

Spomnili se bomo, da kompleksne rešitve kvadratnih enačb nastopajo v konjugiranem paru.

Izračunaj #3a

Spomnimo se, kako računamo absolutno vrednost kompleksnega števila.

Izračunaj #3c

Kompleksna števila bomo množili med seboj, jih konjugirali in računali njihovo absolutno vrednost.

Reši enačbo v množici kompleksnih števil #5a

Kompleksno število z zapišemo kot z=a+bi, ter ga vstavimo v enačbo.

Reši enačbo v množici kompleksnih števil #5b

Kompleksno število z zapišemo kot z=a+bi, ter ga vstavimo v enačbo.

Reši enačbo v množici kompleksnih števil #5c

Kompleksno število z zapišemo kot z=a+bi, ter ga vstavimo v enačbo.

Določi kompleksno število z #7a

Podani imamo dve enačbi, ki ju rešimo na način, ki nam je lažji. Eden izmed načinov je, da v enačbi vstavimo z=a+bi.

Določi kompleksno število z #7b

V prvo enačbo vstavimo z=a+bi, pri drugi pa se spomnimo kaj je realni del in kaj imaginarni del kompleksnega števila z.

Izračunaj absoluno vrednost števila z #8

Kompleksno število z najprej poenostavimo do oblike z=a+bi.

Dokaži enakost #9

V nalogi utrdimo pojem obratnega števila in konjugiranega kompleksnega števila.

Realna in imaginarna komponenta #14a

Kompleksna števila bomo delili in poenostavili do oblike z=a+bi.

Kompleksna ravnina #19a

Narisali bomo notranji del kroga in premico ter označili njun presek.

Kompleksna ravnina #20

Risali bomo notranji del kroga in polravnini ter označili njihov presek.

Kompleksna ravnina #21c

Množica, ki jo bomo narisali bo del ravnine, brez notranjosti kroga v premaknjeni legi.

Kompleksna ravnina #21d

Narisali bomo krožnico v premaknjeni legi.

Te morda zanima tudi ...