0
040 468 404          info@instruiraj.me

Kompleksna številaz rešitvami, postopki in razlago

Ko pri prejšnjem poglavju kvadratne funkcije pridemo do slepe ulice se zopet pokaže matematična širina in ustvarjalnost, ko uvodemo nov pojem kompleksnih števil. Računanje s kompleksnimi števili in risanje srednješolcem ni zelo težko, če seveda razumejo osnovno teorijo.
Računanje s kompleksnimi števili
Kompleksna števila
Računanje s kompleksnimi števili
Izbrano poglavje zajema 74 primerov, razdeljenih v 30 nalog.

Kompleksna števila uvedemo zradi negativnega števila pod kvadratnim korenom. Spoznamo absolutno vrednost kompleksnega števila, ki je razdalja točke od koordinatnega izhodišča. Spoznamo tudi konjugirano kompleksno število.

Elektronska oblika nalog s postopki 8,53 € z DDV

Koda izdelka: 02-06-01

Ob nakupu prejmete PDF datoteko z nalogami, ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki. Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja s (v nekaterih primerih) spremljajočo razlago.

Tiskana oblika celotnega poglavja 8,96 € z DDV

Koda izdelka: 02-06-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Kompleksna števila: Računanje s kompleksnimi števili

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Kompleksna števila. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).